Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Organització i producció de fires i festivals. Convocatòria 2018

Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l’organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional de l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018.

 S’estableixen les 6 línies de subvenció següents:

a) Arts audiovisuals

b) Arts escèniques

c) Arts visuals

d) Literatura, pensament, còmic i il·lustració

e) Música

f) Projectes multidisciplinars

 Per poder optar a subvenció, cal que els esdeveniments tinguin programats, com a mínim, un 30 % d’artistes i agents culturals de les Illes Balears. En el cas d’esdeveniments de l’àmbit de les arts audiovisuals, hauran de tenir programada almenys alguna obra de les Illes Balears.

 

Despeses subvencionables

- Fins a un 100% de despeses de programació de propostes de les Illes Balears.

- Fins a un 20 % de despeses de la resta de programació.

- Fins a un 50% de les despeses de producció.

- Fins a un 100% de despeses d’organització de les jornades professionals.

 

Import i valoració

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i per projecte és de cinquanta mil euros (50.000 €).

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren als quadres de valoració annexos, concretats de manera específica per a cada disciplina. Els punts generals que s’hi inclouen són:

a) Interès de la programació (de 0 a 2 punts)

b) Interès del programa professional (de 0 a 2 punts)

c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 2 punts)

d) Antiguitat (de 0 a 2 punts, en la disciplina audiovisual; de 0 a 1,5 a la resta de disciplines)

e) L’esdeveniment pertany a alguna associació d’abast nacional o internacional de fires, festivals o mercats o s’integra dins una xarxa d’esdeveniments similars (de 0 a 1 punt).

f) Accions que contribueixen a la igualtat de gènere (de 0 a 0,5 punts).

g) Accions que tenen retorn social: projectes que incloguin accions destinades a la millora, dinamització o revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una àrea determinada (de 0 a 0,5 punts).

h) Estructura organitzativa de l'esdeveniment (0,5 punts).

Puntuació total: 10 punts.

- Una qualificació de 3 punts correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 10 punts.

Beneficiaris 

- Poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les persones físiques o jurídiques privades, amb independència de la seva residència fiscal, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

- També poden sol·licitar subvencions en qualitat de beneficiaris les entitats de l'administració local de les Illes Balears i els organismes públics que en depenen quan, entre els seus objectius i finalitats hi hagi la promoció de la cultura professional, en general, o de determinats aspectes culturals, en particular.

- No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

 

Termini

- El termini per presentar les sol·licituds s’obre el 29 de juny i es tanca el 30 de juliol de 2018.

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

 

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Institut d'Estudis Baleàrics

c/de la Protectora, 10, local 11 – 07012 Palma

971 178 996

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.