Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Edició de llibres de recerca científica i de divulgació

Convocatòria 2021

PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA (01/03/2022)

Convocatòria per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19

Pressupost: 60.000 €

1. Objecte i despeses subvencionables

Aquesta convocatòria comprèn una sola línia de subvenció de suport a l’edició d’obres dedicades a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears.

Despeses subvencionables: drets d’autor, traducció, correcció, disseny i maquetació, i impressió (pot incloure subconceptes com l’enquadernació i el transport).

Es poden subvencionar les nòmines de treballadors, si estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i si el cost de la Seguretat Social és a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 20 % de les despeses subvencionables.

2. Beneficiaris

Persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector editorial.

3. Nombre de sol·licituds que pot presentar cada beneficiari en aquesta convocatòria i imports màxims

Es poden presentar un màxim de quatre sol·licituds, l’import màxim per projecte és de 6.000 € i, en total, es pot rebre un màxim de 15.000 € en tota la convocatòria.

4. Presentació de sol·licituds

Termini: des del 14 de juliol fins al 30 de setembre de 2021.

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

5. Termini d’execució i pagament de les despeses

De l’1 de desembre de 2020 al 15 de novembre de 2021. Les factures han de ser emeses i pagades en aquest mateix període.

6. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau el punt 8 de la convocatòria).

— Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada.

7. Justificació

— Termini per justificar: el termini acaba deu dies hàbils després de la publicació de la resolució de concessió.

— Presentació de la justificació: per lliurar la documentació, seguiu les mateixes indicacions que us hem donat per presentar les sol·licituds.

Pel que fa a les còpies dels llibres, es poden lliurar en persona al registre de l’IEB o per correu certificat acompanyats d’una sol·licitud que inclogui el número d’expedient.

— Documentació (resum – consultau el punt 19 de la convocatòria):

  • Annex 6 emplenat i signat
  • Memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable). Aquesta memòria econòmica justificativa, a més, s’ha de trametre a l’adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.
  • Còpies de les factures i els justificants de pagament.
  • Cinc còpies del llibre subvencionat amb el logotip de l’IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB N. 093 DE 13 DE JULIOL DE 2021

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.