Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Edició de llibres de recerca científica i de divulgació

Convocatòria 2022

Convocatòria per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2022

Pressupost: 60.000 €

Amb l'ampliació de crèdit: 98.458,69 €

1. Objecte i despeses subvencionables

Aquesta convocatòria comprèn una sola línia de subvenció de suport a l’edició d’obres dedicades a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears.

Despeses subvencionables: drets d’autor, traducció, correcció, disseny i maquetació, i impressió (pot incloure subconceptes com l’enquadernació i el transport).

Es poden subvencionar les nòmines de treballadors, si estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i si el cost de la Seguretat Social és a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 20 % de les despeses subvencionables.

2. Beneficiaris

Persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector editorial.

3. Nombre de sol·licituds que pot presentar cada beneficiari en aquesta convocatòria i imports màxims

Es poden presentar un màxim de quatre sol·licituds, l’import màxim per projecte és de 6.000 € i, en total, es pot rebre un màxim de 15.000 € en tota la convocatòria.

4. Presentació de sol·licituds

Termini: des del 20 de juny fins al 30 de setembre de 2022.

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

5. Termini d’execució i pagament de les despeses

El termini per executar el projecte és del 16 de novembre de 2021 al 30 de novembre de 2022. Les factures han de ser emeses i pagades abans d’acabar el període de justificació.

6. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau el punt 8 de la convocatòria).

— Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada.

7. Justificació

— Termini per justificar: 19 de desembre de 2022. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució definitiva que concedeix les subvencions, el termini per justificar la subvenció acabarà deu dies hàbils després de la publicació.

— Presentació de la justificació: per lliurar la documentació, seguiu les mateixes indicacions que us hem donat per presentar les sol·licituds.

Pel que fa a les còpies dels llibres, es poden lliurar en persona al registre de l’IEB o per correu certificat acompanyats d’un escrit que inclogui el número d’expedient.

— Documentació ( RESUM – consultau el punt 19 de la convocatòria):

  • Annex 7 emplenat i signat
  • Memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable). Aquesta memòria econòmica justificativa, a més, s’ha de trametre a l’adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.
  • Memòria d'actuació que acrediti que s'han complert les condicions imposades per a la concessió de l'ajuda. Ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses.
  • Còpies de les factures i els justificants de pagament.
  • Cinc còpies del llibre subvencionat amb el logotip de l’IEB de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB N. 079 DE 18 DE JUNY DE 2022

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.