Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Publicat el 26/02/2024

Edició de llibres de recerca científica i de divulgació

Convocatòria 2024

Convocatòria en règim de concurrència competitiva per donar suport a l’edició de llibres de recerca científica o de divulgació de les Illes Balears per a l’any 2024

Pressupost: 100.000 €

Termini de presentació: de l’1 de març al 31 de maig de 2024.

Enllaç al tràmit telemàtic

1. Objecte i despeses subvencionables

Aquesta convocatòria comprèn una sola línia de subvenció de suport a l’edició d’obres dedicades a la recerca científica o a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears.

Despeses subvencionables: drets d’autor, traducció, correcció, disseny i maquetació, i impressió (pot incloure subconceptes com l’enquadernació i el transport).

Es poden subvencionar les nòmines de treballadors, si estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i si el cost de la Seguretat Social és a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 30 % de les despeses subvencionables.

2. Beneficiaris

Persones jurídiques o físiques que estiguin donades d’alta en el cens tributari i/o l'impost d’activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tenguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional en el sector editorial.

3. Nombre de sol·licituds que pot presentar cada beneficiari en aquesta convocatòria i imports màxims

No hi ha establert un màxim de sol·licituds que es poden presentar, sinó que es tindrà en compte la quantitat màxima que es pot atorgar a cada beneficiari per convocatòria, que són 15.000 € en total.

4. Presentació de sol·licituds

Termini de presentació: de l’1 de març al 31 de maig de 2024.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Trobareu l'accés al tràmit telemàtic a la seu electrònica de la CAIB.

5. Termini d’execució i pagament de les despeses

El termini per executar el projecte és de l'1 de desembre de 2023 al 31 de desembre de 2024. Les factures han de ser emeses i pagades abans d’acabar el període de justificació.

6. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau el punt 8 de la convocatòria).

— Declaració responsable (annex 3), emplenada i signada.

7. Justificació

— Termini per justificar: 30 de gener del 2025. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució definitiva que concedeix les subvencions, el termini per justificar la subvenció acabarà vint dies hàbils després de la publicació.

— Presentació de la justificació: per lliurar la documentació, seguiu les mateixes indicacions que us hem donat per presentar les sol·licituds.

— Documentació (RESUM – consultau el punt 18 de la convocatòria):

 • Annex 7 emplenat i signat.
 • Memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable). Aquesta memòria econòmica justificativa, a més, s’ha de trametre a l’adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul.
 • Memòria d'actuació que acrediti que s'han complert les condicions imposades per a la concessió de l'ajuda. Ha d'incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses.
 • Còpies de les factures i els justificants de pagament.
 • Cinc còpies del llibre subvencionat amb el logotip de l’IEB combinat amb el logotip de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Cal que vagin acompanyats per un albarà o document similar i el número d’expedient. Es poden lliurar en persona o es poden enviar per correu a les adreces següents:
  • En persona:

   Ca n’Oleo. C. de l’Almudaina, 4. 07001 Palma.

   Centre de Català de Ciutadella: Casa de Cultura. C. de l’Hospital de Santa Magdalena, 1, 2n. 07760 Ciutadella.

   Centre de Català d’Eivissa (dues entrades disponibles): C. de Bes, 9 o C. de Joan Xicó, s/n. 07800 Eivissa.

  • Per correu:

   Ca n’Oleo. C. de l’Almudaina, 4. 07001 Palma.


 

Més informació: www.iebalearics.org i suportsubvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.