Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2024

 

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 325.000 euros (tres-cents vint-i-cinc mil euros).

2. Objecte

L’objecte general de la convocatòria és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l’autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme entre l’1 de novembre de 2023 i el 31 de desembre de 2024 i s’ha de correspondre amb alguna de les activitats següents:

 1. Projectes de voluntariat lingüístic, que han de tenir la finalitat de crear un espai en què persones no catalanoparlants puguin practicar la llengua catalana a través de la conversa, i adquirir fluïdesa i seguretat a l’hora d’emprar-la, i de fomentar la integració sociocultural de persones no catalanoparlants.
 2. Activitats de formació lingüística i cultural (cursos, tallers, material didàctic...) destinades a sectors específics de població (joves, col·lectius professionals, persones no catalanoparlants, etc.).
 3. Projectes de creació de material didàctic destinat específicament a l’ensenyament de llengua catalana a les Illes Balears, amb especial atenció a les modalitats insulars del català, sense perjudici de la unitat de la llengua. El material subvencionable han de ser primeres edicions.
 4. Activitats, programes i projectes de lleure que tenguin com a finalitat fomentar l’ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa o nul·la presència del català, com ara la creació de productes competitius en llengua catalana aplicant les noves tecnologies, l’ampliació de l’oferta de cinema en català, l’organització de jocs d’escapada, etc.
 5. Activitats de promoció de la integració lingüística.
 6. Projectes de sensibilització lingüística.

3. Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria de subvencions poden ser els següents:

a) Entitats locals de les Illes Balears i ens públics que en depenen.

b) Associacions, fundacions i altres entitats sense finalitat de lucre.

c) Empreses i autònoms (només per a projectes de creació de material didàctic destinat específicament a l’ensenyament de llengua catalana a les Illes Balears).

4. Termini de presentació de sol·licituds

Es poden presentar sol·licituds dins el termini de quinze dies hàbils a partir de l’1 de març de 2024. El termini finalitza dia 22 de març de 2024.

Enllaç al tràmit telemàtic per presentar la Sol·licitud (Tancat)

5. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds mitjançant els canals següents:

a) Persones físiques no obligades:

 • De forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics i a la pàgina web www.iebalearics.org. S’haurà d’adjuntar la sol·licitud específica (annex 1), signada electrònicament, que estarà disponible en el mateix lloc, juntament amb la resta de la documentació. 
  En cas d’optar per la presentació telemàtica, no es consideraran presentades en el registre les sol·licituds que s’enviïn per qualsevol altra via diferent del tràmit telemàtic.
 • De manera presencial a les oficines de registre de l’IEB, de l’Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015. S’haurà d’adjuntar la mateixa documentació que en el cas anterior (annex 1), però no és necessari que la signatura sigui electrònica.

b) Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques de conformitat amb el que disposa l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015:

 • De forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic al qual es pot accedir des de la seu electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la pàgina web www.iebalearics.org. S’haurà d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment (annex 1), signada electrònicament, que estarà disponible en el mateix lloc, juntament amb la resta de la documentació.

S’ha de presentar una sol·licitud de subvenció per beneficiari, en la qual ha de constar quina activitat o activitats són les que opten als ajuts.

6. Data màxima de justificació

Els beneficiaris han de presentar un compte justificatiu (annexos 3 i 4) per a cada activitat o projecte, amb la informació desglossada per activitat o projecte, segons el model disponible a la seu electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics i a la pàgina web www.iebalearics.org, degudament emplenat i acompanyat de la documentació requerida, en un dels terminis següents:

 1. Per a les activitats que ja s’hagin duit a terme en el moment de la notificació, vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió.
 2. Per a les activitats que no s’hagin duit a terme en el moment de la notificació de la resolució de concessió, vint dies hàbils comptadors a partir de la finalització de l’activitat o projecte.

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial.

Per a més informació, escriviu-nos a suportsubvencions@iebalearics.org. 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.