Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Centres de creació

Convocatòria 2022

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA COMPLETA LA PODEU CONSULTAR AL BOIB Núm. 79 de 18 de juny de 2022

Presentació de sol·licituds del 20 de juny al 15 de juliol. (TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TANCAT)

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 100.000 € (cent mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a de centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2022.

Els centres de creació tenen per objecte acompanyar els artistes en la recerca, creació i producció artística dins els àmbits d’arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals i literatura.

Els centres han de comptar amb un espai físic en condicions situat a les Illes Balears apte per a residències artístiques que ofereixi els recursos materials i tècnics necessaris per a la creació, i que comptin amb un programa d’activitats per fomentar la creació i la producció en les diverses etapes del procés, així com programes d’intercanvi i de projecció exterior.

3. Beneficiaris 

Són beneficiaris de les subvencions les empreses o entitats que es dediquin professionalment a la gestió d’un espai que fomenti la creació, formació d’artistes, investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals, literatura i projectes multidisciplinaris.

Els centres de creació han de complir les característiques següents:

— Les activitats que es desenvolupin als centres de creació han d’estar relacionades amb la recerca, l’experimentació, la formació, la creació, la producció, la difusió o l’exhibició artístiques.

— Els centres han de disposar d’un espai físic a les Illes Balears adequat pel correcte desenvolupament de projectes.

— Els centres han de procurar d’un espai adequat per a l’hospedatge dels artistes durant les residències de creació.

— El centre ha d’oferir acompanyament i assessorament professional als artistes durant l’estada.

— Les activitats del centre han de ser íntegrament de caràcter professional.

4. Despeses subvencionables

— Les despeses d’activitats fetes al centre de creació.

— Les despeses d’arrendament del local del centre de creació.

— Les despeses generals del centre (subministrament elèctric, aigua i serveis de telefonia i internet).

— Les despeses de comunicació, promoció i publicitat del centre de creació.

— El transport dels artistes fins a les Illes Balears. El desplaçament inclou el viatge d’anada al centre de creació i el viatge de tornada d’aquest. Només s’accepten bitllets de classe turista amb uns màxims de 150 € per persona per desplaçament en vols nacionals, 350 € per vols a Europa i les illes Canàries i 800 € per vols a fora d’Europa.

— Les despeses ocasionades per la implementació d’aspectes virtuals: adaptació a plataformes i suports digitals; contractació de personal professional (tècnics de càmeres per a streaming, especialistes en seguretat sanitària, etc.)

— Les nòmines de treballadors, donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, fins a un import màxim equivalent al 20 % de les despeses subvencionables.

— Les despeses d’adaptació a la realitat COVID-19: adaptació a plataformes i suports digitals; contractació de personal professional (tècnics de càmeres per a streaming, especialistes en seguretat sanitària, etc.); formació específica per a adaptació a la COVID-19. També s’hi inclouen les despeses derivades de proves COVID imprescindibles per fer el viatge.

5. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 30.000 €.

6. Valoració

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 11 de la convocatòria. Els punts generals que s’hi inclouen són:

 • Programació general (de 0 a 20 punts)
 • Exhibició (de 0 a 10 punts)
 • Potencial de projecció exterior (de 0 a 15 punts)
 • Interès cultural i artístic del projecte (de 0 a 20 punts)
 • Antiguitat (de 0 a 10 a punts)
 • Sostenibilitat (de 0 a 10 punts)
 • Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts)
 • Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social (5 punts)
 • Català (de 0 a 5 punts)
 • Convocatòria de Creació de l’IEB (5 punts addicionals)
 • Formentera (5 punts addicionals)

Puntuació màxima: 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 40 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils, és a dir, del 20 de juny al 15 de juliol.

8. Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció (consultau el punt 8 de la convocatòria)

El document original de la sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

b) Annex 3

c) Si escau, la sol·licitud d’autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

d) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats als criteris de valoració.

e) El pressupost detallat del projecte.

f) Pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment.

g) L’acreditació que la persona o l’entitat beneficiària de l’ajuda és titular del compte bancari facilitat.

9. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú (REC). Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol, i recomanable per a les persones físiques.

Per a més informació, escriviu-nos a: subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.