Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Centres de creació

Convocatòria 2021

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 100.000 € (cent mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a de centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2021.

Els centres de creació tenen per objecte acompanyar els artistes en la recerca, creació i producció artística dins els àmbits d’arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals i literatura.

Els centres han de comptar amb un espai físic en condicions situat a les Illes Balears apte per a residències artístiques que ofereixi els recursos materials i tècnics necessaris per a la creació, i que comptin amb un programa d’activitats per fomentar la creació i la producció en les diverses etapes del procés, així com programes d’intercanvi i de projecció exterior.

3. Beneficiaris 

Són beneficiaris de les subvencions les empreses o entitats que es dediquin professionalment a la gestió d’un espai que fomenti la creació, formació d’artistes, investigació o producció artística dins els àmbits de les arts escèniques, música, arts visuals, audiovisuals, literatura i projectes multidisciplinaris.

Els centres de creació han de complir les característiques següents:

— Les activitats que es desenvolupin als centres de creació han d’estar relacionades amb la recerca, l’experimentació, la formació, la creació, la producció, la difusió o l’exhibició artístiques.

— Els centres han de disposar d’un espai físic a les Illes Balears adequat pel correcte desenvolupament de projectes.

— Els centres han de procurar d’un espai adequat per a l’hospedatge dels artistes durant les residències de creació.

— El centre ha d’oferir acompanyament i assessorament professional als artistes durant l’estada.

— Les activitats del centre han de ser íntegrament de caràcter professional.

4. Despeses subvencionables

— Despeses de producció de les obres.

— Despeses d’arrendament del local del centre de creació.

— Despeses del subministrament elèctric, aigua i serveis de telefonia i internet del centre.

— Despeses de comunicació, promoció i publicitat del centre de creació.

— Transport dels artistes fins a les Illes Balears.

— Despeses ocasionades per la implementació d’aspectes virtuals.

— Compra de programari i maquinari informàtic.

— Les nòmines de treballadors, donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

5. Import

L’import màxim d’aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 30.000 €.

6. Valoració

Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren al punt 27. Els punts generals que s’hi inclouen són:

  • Programació general (de 0 a 20 punts)
  • Exhibició (de 0 a 10 punts)
  • Potencial de projecció exterior (de 0 a 20 punts)
  • Interès cultural i artístic del projecte (de 0 a 20 punts)
  • Digitalització (5 punts)
  • Antiguitat (de 0 a 10 a punts)
  • Xarxes de col·laboració (5 punts)
  • Igualtat de gènere (de 0 a 5 punts)
  • Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social (5 punts)
  • Convocatòria de Creació de l’IEB (5 punts addicionals)

Puntuació total: 100 punts.

La puntuació mínima per obtenir subvenció és de 40 punts. Una qualificació d’1 punt correspon al 0,8 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l’IEB, comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert durant 20 dies hàbils, és a dir del 14 de juliol al 10 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

8. ​Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció

— Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida (consultau la convocatòria).

— Declaració responsable (Annex 3), emplenada i signada.

9. Justificació de la subvenció

— Presentació de la justificació: les justificacions s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns). Més informació aquí.

— Documentació (resum):

Annex 5 emplenat i signat amb la relació de factures i còpies de les factures que justifiquen la subvenció. Les factures han d’anar acompanyades de justificants de pagament.

Memòria econòmica.

Memòria d'actuació justificativa i exemplars del material promocional elaborat per a l’activitat.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB N. 93 DE 13 DE JULIOL DE 2021

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.