Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Convocatòria d’ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2024

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 720.000 € (set-cents vint mil euros).

2. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

3. Línies

La convocatòria es distribueix en les línies d’ajudes següents:

Línia A. Per a l’edició, durant l’any 2023, d’una publicació d’informació general amb una periodicitat diària: 200.000,00 €.

Línia B. Per als projectes d’habilitació de l’edició en català durant l’any 2024: 40.000,00 €.

Línia C. Per a l’edició, durant l’any 2023, d’una publicació de caràcter local: 205.000,00 €.

Línia D. Per a l’edició, durant l’any 2023, d’una publicació de temàtica especialitzada: 40.000,00 €.

Línia E. Per a l’emissió, durant l’any 2023, de programació de televisió: 100.000,00 €.

Línia F. Per a l’emissió, durant l’any 2023, de programació de ràdio: 90.000,00 €.

Línia G. Per a la difusió de continguts digitals audiovisuals, durant l’any 2023, o per a la posada en marxa, durant l’any 2024, d’una plataforma digital de continguts audiovisuals: 35.000,00 €.

Línia H. per a l’execució d’actuacions i mesures en defensa dels mitjans de comunicació en català i de proximitat: 10.000 €.

4. Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria de subvencions poden ser els següents:

  1. Persones físiques amb domicili a les Illes Balears.
  2. Empreses privades amb domicili social a les Illes Balears que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de publicacions de caràcter periodístic, de premsa de caràcter local o de temàtica especialitzada, l’emissió de programes televisius o radiofònics o la difusió de continguts digitals audiovisuals.
  3. Entitats sense finalitat de lucre que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de publicacions de caràcter periodístic, de premsa de caràcter local o de temàtica especialitzada, l’emissió de programes televisius o radiofònics o la difusió de continguts digitals audiovisuals, o que tenen com a objecte agrupar i defensar els interessos dels mitjans de comunicació de les Illes Balears, de proximitat i en català.
  4. Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es troben en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions i tenen el domicili a les Illes Balears.
  5. Ajuntaments de les Illes Balears o entitats que en depenen, en el cas de les línies F i G.

5. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l’IEB, comença el dia 1 de març de 2024 i romandrà obert fins al 3 d’abril de 2024.

Enllaç al tràmit telemàtic per presentar la Sol·licitud (Tancat)

6. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds mitjançant els canals següents:

a) Persones físiques:

  • De forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics, a la qual es pot accedir des de la pàgina web http://iebalearics.org.
  • De manera presencial a les oficines de registre de l’IEB, de l’Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques de conformitat amb el que disposa l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  • De forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics, a la qual es pot accedir des de la pàgina web http://iebalearics.org.

S’ha de presentar una sol·licitud de subvenció per cada mitjà de comunicació i s’ha d’especificar la línia a la qual s’opta.

7. Termini de justificació

Els beneficiaris de les subvencions disposaran de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió per aportar el compte justificatiu segons el model disponible a la seu electrònica de l’Institut d’Estudis Baleàrics i a la pàgina web http://iebalearics.org.

En el cas de la línia B i els projectes de la línia G que es posin en marxa durant el 2024, el termini de justificació és fins el 31 de gener de 2025.

Atenció:

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial.

Per a més informació o per resoldre qualsevol dubte, escriviu-nos a suportsubvencions@iebalearics.org.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.