Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Arts visuals. Convocatòria 2019

Arts Visuals. Convocatòria 2019

Suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears 2019

Pressupost anual:  300.000 €

 

Línies de subvenció

 

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Projectes que se subvencionen

 • Assistència a fires, festivals i jornades de formació

 • Exposicions i activitats artístiques

 • Participació en residències i tallers artístics

 • Assistència i participació a jornades, fires i festivals, amb o sense actuació

 

Requisits mínims

Els espais d’acollida de les activitats han de ser espais de difusió d’art contemporani, amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals de l’àmbit de les arts visuals.

Els artistes han de comptar amb al menys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en al menys tres exposicions col·lectives d’arts visuals a les Illes Balears.

Els agents culturals balears han d’haver organitzat o promogut al menys tres projectes culturals d’artistes visuals balears.

En cas de projectes i/o exposicions col·lectives d’artistes balears, s’ha de presentar una sola sol·licitud de suport per projecte i/o exposició.

 

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat dels artistes, comissaris i agents culturals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Beneficiaris

• Empreses, creadors i agents culturals relacionats amb l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.

  

Despeses que cobreix

Desplaçament de persones, càrrega, allotjament, acreditació i manutenció

 

Imports màxims

 

Imports màxims per a MOBILITAT

Zona

Desplaç. por persona

Allotjament persona/dia

Manuten. persona/día

Càrrega

Acredit.

Màxims (fins 6 pax)

Màxims per a projectes col·lectius

(7 a 12/+12 pax)

Illes Balears

100 €/150 € doble insularitat

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 €

2.000/3.000€

Espanya peninsular

150 €

60 €

18 €

1.000 €

350 €

2.000 €

3.500/5.000 €

Europa i Illes Canàries

350 €

60 €

18 €

1.500 €

350 €

3.000 €

5.000/7.000 €

Fora d'Europa

1.000 €

60 €

18 €

2.000 €

350 €

4.000 €

6.500/9.000 €

 

Llevat de manutenció, cal justificar els conceptes subvencionables amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims indicats.

 

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a activitats de projecció exterior de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

 

Beneficiaris

• Les empreses de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears

.

• Les persones jurídiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

 

Despeses subvencionables

 • Desplaçament del personal artístic i dos tècnics, allotjament i manutenció, fins els màxims indicats a la taula de Mobilitat

 

Despeses subvencionables en aplicació de la puntuació obtinguda a la valoració del projecte:

• Producció d’obra (fins màx. 5.000 €)

 • Transport de concentració i dispersió de l’obra

 • Pòlissa clau a clau

 • Muntatge i desmuntatge

 • Quotes d’acreditació i lloguer d’estands

 • Honoraris de persones i contractació de serveis professionals

 • Edició i producció de material gràfic i de promoció

 • Assegurança mèdica (residències)

 

Import màxim

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

 

Pagament

El 50% de l’import atorgat es fa efectiu mitjançant transferència bancària amb la publicació de la resolución definitiva al BOIB. El 50% restant, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

 

Obligacions dels beneficiaris

• Cal comunicar amb set dies d'antelació la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

• S’ha de fer constar el suport de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que es troba a disposició dels sol·licitants aquí (http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/)

 

Termini de presentació de sol·licituds

• 10 dies hàbils abans de l’inici de l'activitat

- Aquest apartat no regeix per a les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 15 d’abril de 2019, on les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 d’abril de 2019.

- Per a les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, les sol·licituds s’han de presentar fins al 15 d’octubre de 2019.

• S'accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2019

 

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

 

Més informaciówww.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Institut d'Estudis Baleàrics

c/de la Protectora, 10, local 11 – 07012 Palma

971 178 996


 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.