Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Publicat el 07/03/2019

Música. Informació convocatòria 2019

Suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears (2019)

 

Pressupost anual: 300.000 €

 

Línies de subvenció:

 

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i altres professionals de l’àmbit de la música.

 

b) Projectes de projecció exterior

Suport a projectes de promoció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors.

 

a) SUPORT A LA MOBILITAT

 

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques dedicades a la composició i interpretació musical i altres agents de l'àmbit de la música, independentment de la residència fiscal.

 

Projectes que se subvencionen

Trasllat i allotjament de personal artístic i tècnic a fora de l’illa de residència amb motiu de:

 • Actuació en directe en auditoris, clubs, festivals, fires, etc.

 • Assistència a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de venda comercial.

 • Estades de formació i residències musicals.

 

Despeses que cobreix

Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, manutenció i acreditació, fins als màxims especificats.

 

Imports màxims

 

IMPORTS MÀXIMS

Zona

Desplaçament per persona

Allotjament persona/dia

Manuten. pers./dia

Càrrega

Acredit. per pers.*

Màxim fins a 6 pers.

Màxim entre 7 i 12 pers.

Màxim més de 12 pers.

Illes Balears

60 €

60 €

18 €

300 €

350 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

Espanya peninsular

1 ciutat

150 €

60 €

18 €

400 €

350 €

2.000 €

3.500 €

5.000 €

+ 1

250 €

Europa i Illes Canàries

1 ciutat

350 €

60 €

18 €

600 €

350 €

3.000 €

5.000 €

7.500 €

+ 1

500 €

Fora d'Europa

1 ciutat

800 €

60 €

18 €

800 €

350 €

4.000 €

6.500 €

9.000 €

+1

1.000 €

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

Cal justificar el desplaçament i l’estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

 

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

 

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques amb activitat professional relacionada amb la interpretació i composició musical, la representació d’artistes, la producció i l’edició de fonogrames, la producció d’espectacles independentment de la seva residència fiscal.

 

Projectes que se subvencionen

Accions dins un pla de promoció exterior com ara:

 • Gira de concerts fora de l’illa de residència o participació a fires professionals.

 • Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència a fires professionals.

 • Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires de concerts.

 

Despeses que cobreix

 • Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, fins als màxims especificats.

 • Producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.

 • Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

 • Lloguer d’equipaments.

 • Edició i traducció de material gràfic.


 

Es poden sol·licitar les següents quantitats:

a) Per a les despeses relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s'atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

Imports màxims

 

IMPORTS MÀXIMS

Zona

Desplaçament per persona

Allotjament persona/dia

Manuten. pers./dia

Acredit. per pers.*

Màxim fins a 6 pers.

Màxim entre 7 i 12 pers.

Màxim més de 12 pers.

Illes Balears

60 €

60 €

18 €

350 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

Espanya peninsular

1 ciutat

150 €

60 €

18 €

350 €

2.000 €

3.500 €

5.000 €

+ 1

250 €

Europa i Illes Canàries

1 ciutat

350 €

60 €

18 €

350 €

3.000 €

5.000 €

7.500 €

+ 1

500 €

Fora d'Europa

1 ciutat

800 €

60 €

18 €

350 €

4.000 €

6.500 €

9.000 €

+1

1.000 €

b) Es concedirà un percentatge sobre la resta de despeses descrites a sobre no incloses a l'apartat a), que pot arribar fins a un 80 %. 

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts al punt 4.3 de la convocatòria (BOIB), fins a un màxim de 8.000 € per projecte.

A un mateix artista o grup se li podrà atorgar un màxim de 25.000 € a l’any, si ho sol·licita el mateix artista o el seu representant. A un mateix promotor se li podrà atorgar un màxim de 25.000 € a l'any, independentment de quin artista contracti.

 

Pagament

Per a quantitats inferiors a 300 €, el pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

Per a subvencions atorgades a partir de 300 €, el pagament de les ajudes es farà efectiu a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:
a) Un primer pagament del 50 % de l'import concedit, que es farà de manera anticipada, mitjançant una transferència bancària, en concepte de bestreta, una vegada publicada la resolució de concessió.
b) Un segon pagament del 50 % restant de l'import concedit, una vegada finalitzada l'activitat i s'hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria. Aquest pagament es farà efectiu, mitjançant una transferència bancària, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

 

Obligacions dels beneficiaris


 

 • Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

 • S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activiitat mitjançant el logotip de l'IEB de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports que es troben a disposició dels sol·licitants​ aquí

 

Termini de presentació de sol·licituds

10 dies hàbls abans de l’inici de l'activitat, llevat de les activitats que es duguin a terme entre l'1 de desembre de 2018 i l'1 d'abril de 2019. Per aquest període, la sol·licitud s'ha de lliurar abans de dia 1 d'abril de 2019.

S'accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2019.

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

 

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

 

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

C/ d'Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma

971 17 89 96

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.