Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Arts Escèniques. Convocatòria 2020

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2020

PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Pressupost: 200.000 €

Línies de subvenció:

a) Suport a les persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts escèniques

b) Suport a les estructures empresarials de l'àmbit de les arts escèniques

a) SUPORT A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Beneficiaris

 • Creadors, productors, distribuïdors o agents culturals de l’àmbit de les arts escèniques balears independentment de la residència fiscal.
 • Persones físiques d’alta en epígrafs relacionats amb les arts escèniques balears.
 • Associacions sense ànim de lucre i comunitats de béns de l'àmbit de les arts escèniques balears

Projectes que se subvencionen

 • Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora de l’illa de residència, amb o sense actuació en directe.
 • Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
 • Desplaçament i estada de professionals de l’àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.
 • Excepcionalment, del 10 d’octubre al 30 de novembre de 2020, desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència en espais del circuit professional.

Despeses que cobreix

S'inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:

 • El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.
 • Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.
 • Les despeses de lloguer de vehicles.
 • Les despeses de peatges.
 • El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.
 • Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones.

Imports màxims

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

Cal justificar el desplaçament i l'estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

b) SUPORT A LES ESTRUCTURES EMPRESARIALS

Beneficiaris

Professionals autònoms i empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

i) Despeses de mobilitat:

 • Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per participar a fires professionals fora de l’illa de residència, amb o sense actuació en directe.
 • Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per participar a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
 • Desplaçament i estada de professionals de l’àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.
 • Excepcionalment, del 10 d’octubre al 30 de novembre de 2020, desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa en espais del circuit professional

ii) Despeses de projecció exterior:

Despeses de contractació de serveis i personal vinculades a:

 • Producció de presentacions de projectes. 
 • Actuacions en directe en un circuit professional fora de la comunitat autònoma de l’artista o companyia. 
 • Actuacions en directe a fires professionals fora de la comunitat autònoma de l’artista o companyia.
 • Assajos per a actuacions vinculades a una gira.
 • Gires en circuits nacionals i internacionals.
 • Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior, independentment del seu suport.
 • Producció de material gràfic promocional en qualsevol format i suport.
 • Traducció de textos i la producció d’arxius per a la subtitulació.
 • Lloguer de material tècnic per a la subtitulació.

Despeses que cobreix

Per a les activitats de l’apartat i) s’inclouen les despeses següents:

 • Les despeses de desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.
 • Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.
 • Les despeses de lloguer de vehicles.
 • Les despeses de peatges.
 • El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.
 • Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones.

Per a les activitats de l’apartat ii) s’inclouen les despeses següents:

 • Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
 • La producció de material gràfic (redacció, disseny, traducció i edició)  i audiovisual (preproducció, enregistrament, muntatge i postproducció) per a la promoció de l’artista, la companyia i/o l’espectacle, independentment del seu suport.
 • Els costos de la difusió digital del material de promoció.
 • La creació i/o actualització de pàgines web amb continguts vinculats a companyies i/o professionals de les arts escèniques de les Illes Balears.

Imports màxims 

Despeses de mobilitat:

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud

Cal justificar el desplaçament i l'estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

Despeses de producció en gira: a partir dels criteris establerts a l'apartat 14.2.2 de la convocatòria (BOIB).

 

Quantitat màxima per sol·licitant

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació s'obre el divendres 2 d'octubre de 2020 i es tanca el divendres 13 de novembre de 2020.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada amb posterioritat als terminis indicats ni cap modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de valoració.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s’exhaureix abans de l’expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d’una resolució de la presidenta de l’IEB en el BOIB.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l’ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament. En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es podrà requerir la documentació original per acarar-la.

Obligacions dels beneficiaris

 • Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada. 
 • S'ha de fer constar el suport de l'IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat que es troben a disposició dels sol·licitants aquí

Pagament

L’abonament de les ajudes es farà efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s’efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada en els termes d’aquesta convocatòria.

Es podrà fer un únic pagament parcial mitjançant les justificacions i liquidacions parcials amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents als pagaments ordinaris. Es podran adjuntar les liquidacions i justificacions parcials de l’activitat parcialment feta a la documentació adjunta a la sol·licitud, tot i que només tindran efectes si es concedeix la subvenció.

Si en el moment de presentar la sol·licitud ja s’ha fet tota l’activitat, es pot adjuntar la documentació referida a la liquidació i justificació, tot i que només tindrà efecte si es concedeix la subvenció. En qualsevol cas, la documentació també es podrà aportar posteriorment si s’atorga la subvenció.

Presentació de sol·licituds al registre 

Les sol·licituds d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-eusuari Cl@ve i Autofirma

NOTES IMPORTANTS:

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. Els annexos han d'estar signats, bé digitalment o amb signatura manuscrita.

Sistemes operatius suportats:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ: No és compatible amb Windows 8 RT.

Navegadors suportats:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Enllaços d’interès

Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú (REC)

Preguntes freqüents REC

Cl@ve

Autofirma

Java

 

Canals d’atenció a l’usuari

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)


Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial aquí. Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org.Convocatòria d'urgència per donar suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears (01/08/2019-20/04/2020) TERMINI TANCAT - RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUBLICADA

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 29/01/2021

Text oficial de la convocatòria d'Arts Escèniques

BOIB núm. 57 (16/4/2020)

Text resum de la convocatòria

Resum informatiu

Proposta de resolució                                 Resolucions definitives

Publicada                                                        Publicada

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.