Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Arts Escèniques. Convocatòria 2020

Convocatòria d'urgència per donar suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears (01/08/2019-20/04/2020)

Pressupost: 170.000

Línies de subvenció:

a) Suport a les persones físiques i jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts escèniques

b) Suport a les estructures empresarials de l'àmbit de les arts escèniques 

a) SUPORT A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Beneficiaris

 • Creadors, productors, distribuïdors o agents culturals de l’àmbit de les arts escèniques balears independentment de la residència fiscal.

 • Persones físiques d’alta en epígrafs relacionats amb les arts escèniques balears.

 • Associacions sense ànim de lucre i comunitats de béns de l'àmbit de les arts escèniques balears

Projectes que se subvencionen

 • Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència i assistir a fires professionals, amb o sense actuació.

 • Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals de fora de l’illa de residència.

 • Desplaçament i estada de professionals de les arts escèniques per participar en estades de formació o residències creatives.

Despeses que cobreix

Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, acreditació i manutenció, fins als màxims especificats.

IMPORTANT: També seran subvencionables les despeses previstes com a subvencionables que ja s’hagin fet i estiguin vinculades a activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

Imports màxims

IMPORTS MÀXIMS

Zona

Despl. per persona

Allotj. pers./nit

Manuten. pers./dia

Càrrega

Acredit. per pers.*

Màxim (fins a 6 pers.)

Màxim (de 7 a 12 pers.)

Màxim (+12 pers.)

Illes Balears

60 €

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

Espanya peninsular

1 ciutat

150 €

60 €

18 €

700 €

350 €

2.000 €

3.500 €

5.000 €

+ 1

250 €

Europa i Illes Canàries

1 ciutat

350 €

60 €

18 €

1.000 €

350 €

3.000 €

5.000 €

7.000 €

+ 1

500 €

Fora d'Europa

1 ciutat

800 €

60 €

18 €

1.200 €

350 €

4.000 €

6.500 €

9.000 €

+1

1.000 €


* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en aquesta convocatòria.

Cal justificar el desplaçament, l'estada i les acreditacions amb factures. Només es pagarà l'import justificats fins a arribar als màxims especificats a la taula anterior.

b) SUPORT A ESTRUCTURES EMPRESARIALS DE L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Beneficiaris

Professionals autònoms i empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

Projectes que se subvencionen

 • Organització de presentacions de projectes i actuacions en directe.

 • Gires en circuits nacionals i internacionals.

 • Assistència a fires, festivals i jornades professionals amb o sense actuació.

 • Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior.

 • Traducció de textos i producció d’arxius per a subtitulat.

Despeses que cobreix

 • Les despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, acreditació i manutenció, fins als màxims especificats.

 • El lloguer de material tècnic per al subtitulat.

 • Les despeses derivades dels assajos per a una actuació en una altra llengua.

 • El material promocional en qualsevol format.

 • Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

 • Edició i traducció de material gràfic i audiovisual de promoció.

IMPORTANT: També seran subvencionables les despeses previstes com a subvencionables que ja s’hagin fet i estiguin vinculades a activitats cancel·lades o ajornades per causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

Imports màxims

Despeses de mobilitat

IMPORTS MÀXIMS

Zona

Despl. per persona

Allotj. pers./nit

Manuten. pers./dia

Càrrega

Acredit. per pers.*

Màxim (fins a 6 pers.)

Màxim (de 7 a 12 pers.)

Màxim (+12 pers.)

Illes Balears

60 €

60 €

18 €

500 €

350 €

1.000 €

2.000 €

3.000 €

Espanya peninsular

1 ciutat

150 €

60 €

18 €

700 €

350 €

2.000 €

3.500 €

5.000 €

+ 1

250 €

Europa i Illes Canàries

1 ciutat

350 €

60 €

18 €

1.000 €

350 €

3.000 €

5.000 €

7.000 €

+ 1

500 €

Fora d'Europa

1 ciutat

800 €

60 €

18 €

1.200 €

350 €

4.000 €

6.500 €

9.000 €

+1

1.000 €

Despeses de producció en gira: a partir dels criteris establerts al punt 14.2.2 de la convocatòria (BOIB).

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 20.000 € en aquesta convocatòria.

Cal justificar totes les despeses amb factures. En el cas de les despeses de mobilitat, només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

Termini de presentació de sol·licituds: Termini obert fins al 15 de juny de 2020.

Documentació que cal presentar per sol·licitar la subvenció
1) Sol·licitud de subvenció (Annex 2), emplenada i signada, juntament amb tota la documentació administrativa i tècnica requerida: còpia del DNI del sol·licitant, documentació de l’empresa (estatuts, escriptura de fundació, CIF), memòria descriptiva del projecte, pressupost detallat, pla de finançament del projecte.

2) Declaració responsable (Annex 3), emplenada i signada.

Justificació de la subvenció
1) Cal presentar l’Annex 5 emplenat i signat amb la relació de factures i còpies de les factures que justifiquen la subvenció. Les factures han d’anar acompanyades de justificants de pagament.

2) La justificació ha d’incloure una memòria d'actuació justificativa i un exemplar de tots els materials promocionals elaborats per a l’activitat. Els materials promocionals i els llibres han d’incloure el logotip de l'IEB i de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per acreditar el suport a través de subvenció; aquest logotip es troba a disposició dels sol·licitants en aquest enllaç.

Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

Presentació de sol·licituds al registre 

Les sol·licituds d’ajuts d’aquesta convocatòria s’han de presentar a través del Registre Electrònic Comú. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

Els beneficiaris estrangers han de presentar les sol·licituds en paper al Registre de l’IEB, per correu administratiu. 

Els beneficiaris que hagin de fer servir el registre electrònic han de tenir certificat digital o DNI-e, usuari Cl@ve i Autofirma

NOTES IMPORTANTS:

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. Els annexos han d'estar signats, bé digitalment o amb signatura manuscrita.

Sistemes operatius suportats:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ: No és compatible amb Windows 8 RT.

Navegadors suportats:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Enllaços d’interès

Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú (REC)

Preguntes freqüents REC

Cl@ve

Autofirma

Java

Canals d’atenció a l’usuari

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)


Registre presencial

Les persones físiques també poden presentar documentació de manera presencial al Registre de l’IEB (Ca n’Oleo - carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma), a qualsevol registre oficial o per correu administratiu.

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial aquí. Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.