Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Literatura, pensament, còmic i il·lustració. Convocatòria 2018

Suport a la projecció exterior de projectes d’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears (2018)

Pressupost anual: 225.000 €

Línies de subvenció

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat dels autors i agents culturals per assistir a esdeveniments fora de l’illa de residència.

b) Edició

Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre.

c) Projectes de promoció exterior

Suport a les activitats de projecció exterior de l’àmbit literari.

 

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Beneficiaris

 • Empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

 • Els creadors i investigadors de les Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les Illes independentment de la seva residència fiscal.

Projectes que se subvencionen

Assistència a fires, festivals, jornades professionals i presentacions a fora de l’illa de residència.

 

Despeses que cobreix

Desplaçaments i allotjament, acreditacions, el quilometratge i manutenció.

 

Imports màxims


 

Zona

Desplaçament per persona

Allotjament persona/dia

Manutenció

persona/dia

Màxim

Illes Balears

100

50 €

15 €

1.000 €

Espanya peninsular

1 ciutat

150 €

50 €

15 €

1.000 €

+ 1

200 €

Europa i Canàries

1 ciutat

400

75 €

15 €

2.000 €

+ 1

500 €

Fora d’Europa

1 ciutat

800 €

100 €

15 €

 

3.000 €

 

+ 1

1.100 €


 

* Només se subvencionarà un màxim de 2 acreditacions per sol·licitud.

 

Cal justificar el desplaçament i l’estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

 

b) SUPORT A L’EDICIÓ

Beneficiaris

 • Empreses editorials de les Illes Balears i les de fora que treballin amb autors de les Illes.

 • Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l’edició editorial.

Projectes que se subvencionen

 • Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució a l’exterior.

 • Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb projecte de projecció exterior.

 • Edició de traduccions al català d’obres universals que siguin publicades per editorials de les Illes Balears i amb un projecte de promoció exterior.

 • Digitalització d’obres d’autors balears que formen part del patrimoni literari de la nostra comunitat.

Despeses que cobreix

Producció, disseny, maquetació, traducció i avançament de drets d’autor.

Import màxim

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases fins a un màxim de 5.000 € per projecte.

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

 

c) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Beneficiaris

 • Empreses editorials de les Illes Balears i les de fora que treballin amb autors de les Illes.

 • Creadors de les Illes Balears i agents culturals que treballin amb autors de les Illes.

Projectes que se subvencionen

 • Organització de presentacions.

 • Assistència a fires, festivals i jornades professionals.

 • Producció de material gràfic per a la projecció exterior.

 • Qualsevol activitat de promoció que suposi desplaçament fora de l’illa de residència.

Despeses que cobreix

 • Desplaçament, allotjament i quilometratge.

 • Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

 • Edició i traducció de material gràfic.

Import màxim

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases fins a un màxim de 5.000 € per projecte.

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència de les garanties adients.

 

Obligacions dels beneficiaris

 • En el termini de set dies naturals cal comunicar el començament de l’activitat de subvenció enviant un correu electrònic a subvencions@iebalearics.org.

 • Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

 • S’ha de fer constar el suport de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que es troba a disposició dels sol·licitants al web www.iebalearics.org, a la pàgina d’Identitat corporativa.

 • En cas de renúncia de l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el model normalitzat de renúncia (annex 4).

 

Termini de presentació de sol·licituds

15 dies abans de l’inici de l'activitat, llevat de les activitats que es duguin a terme entre l'1 de desembre de 2017 i el 30 de maig de 2018. Per aquest període, la sol·licitud s'ha de lliurar abans de dia 30 de maig de 2018. 

S'accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2018.

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB.

 

Més informació: www.iebalearics.org / i subvencions@iebalearics.org

 

Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

C/ de la Protectora, 10, local 11 – 07012 Palma // 971 17 89 96

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.