Portal de subvencions Institut Estudis Baleàrics

Investigació

Convocatòria 2024

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics del 23 de febrer de 2024 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2024

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DE L’1 DE MARÇ DE 2024 I FINS AL 30 D’ABRIL DE 2024

1. Pressupost

El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 200.000 € (dos-cents mil euros).

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a la recerca, preparació i redacció de projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats temàticament amb les Illes Balears. Els projectes han de ser originals i inèdits i han d’estar escrits en llengua catalana o en llengua castellana, amb una extensió mínima de 50.000 paraules.

Les ajudes per a la recerca, la preparació i la redacció de projectes d’investigació es distribueixen en relació a les següents puntuacions totals:

- De 50 a 69,99 punts: 5.000 euros

- De 70 a 79,99 punts: 6.000 euros

- De 80 a 89,99 punts: 8.000 euros

- De 90 a 100 punts: 10.000 euros

No obstant això, per accedir a l’ajuda cal tenir una puntuació mínima de 50 punts en la valoració del projecte. Les ajudes s’atorguen en funció de la puntuació obtinguda, de major a menor, i fins que hi hagi disponibilitat pressupostària.

3. Beneficiaris

Són beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques majors de 18 anys, les quals desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit esmentat en l’apartat 1.1 de la base primera. També en són beneficiaris els col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la investigació i a l'activitat professional en l'àmbit de la cultura. Aquestes persones jurídiques hauran d'estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i tenir en el moment de sol·licitud de l'ajuda, un establiment permanent operatiu en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb almenys dos anys d'antiguitat o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s’han fet en el darrer any a les Illes Balears o que desenvolupin més del 50% de la seva activitat a les Illes Balears.

4. Termini de presentació de sol·licituds

Estarà obert a partir de l'1 de març de 2024 i fins al 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts per a totes les convocatòries de l'IEB s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la CAIB.

La presentació de documentació per via electrònica és obligatòria per a totes les persones jurídiques amb residència fiscal a l’Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), i recomanable per a les persones físiques (individus, persones donades d’alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns).

6. Justificació

El termini per justificar les activitats objecte de l’ajuda acaba el 15 d’octubre de 2025, amb la remissió del projecte d'investigació subvencionat.

L’acceptació de l’ajut i el lliurament del projecte comporten l’autorització a l’IEB de fer difusió del treball d’investigació fruit d’aquesta convocatòria, el qual es posarà a l’abast dels usuaris tant a la pròpia seu de l’IEB, com a través de la web de l’IEB o bé a través de les plataformes de difusió científica amb les quals l’IEB pugui establir convenis amb aquest objectiu.

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial. Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org

 


Convocatòria 2023

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics del 31 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2023

OBERT EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ FINS AL 15 D'OCTUBRE DE 2024

 Justificació

El termini per justificar les activitats objecte de l’ajuda acaba el 15 d’octubre de 2024, amb la remissió del projecte d'investigació subvencionat. 

L’acceptació de l’ajut i el lliurament del projecte comporten l’autorització a l’IEB de fer difusió del treball d’investigació fruit d’aquesta convocatòria, el qual es posarà a l’abast dels usuaris tant a la pròpia seu de l’IEB, com a través de la web de l’IEB o bé a través de les plataformes de difusió científica amb les quals l’IEB pugui establir convenis amb aquest objectiu. 

Aquest text és un resum informatiu. Us pregam que llegiu la convocatòria oficial. Per a més informació, escriviu-nos a subvencions@iebalearics.org.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.