Procés selectiu d'un directiu professional, coordinador de projectes, pel procediment de lliure designació

En el BOIB núm. 80, de 15 de juny de 2024, es va publicar la convocatòria d’un procés selectiu d'un directiu professional, coordinador de projectes, pel procediment de lliure designació a l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Llista provisional d'admesos i exclosos (data de publicació: 03/07/2024)

D'acord amb la base sisena de la convocatòria, es publica la llista provisional d'admesos i exclosos, amb la indicació de les causes de l’exclusió.

Les persones excloses o omeses disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional, per fer al·legacions o esmenar els defectes; si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la sol·licitud (base sisena de la convocatòria).

Llista definitiva d'admesos i exclosos (data de publicació: 09/07/2024)

D'acord amb la base sisena de la convocatòria, es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb la indicació de les causes de l’exclusió.

Amb la publicació de la llista definitiva, d’acord amb la base setena de la convocatòria, es convoca els aspirants admesos a una entrevista personal. Així mateix, se’ls requereix perquè el mateix dia exposin, en el termini màxim de 20 minuts, el seu projecte.

Llista provisional de puntuacions (data de publicació: 18/07/2024)

D’acord amb la base 7 de la convocatòria, una vegada conclosa la valoració dels mèrits, del projecte de gestió presentat i de l’entrevista, es publica la llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones admeses.

Amb aquesta publicació es consideren efectuades amb caràcter general les corresponents notificacions a les persones interessades, les quals disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de l’exposició de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la puntuació obtinguda.

Convocatòria

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos (annexos 1 i 2) i convocatòria de l'entrevista personal (annex 3)

Llista provisional de puntuacions

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.