Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat a la fira d'art contemporani ARCOmadrid 2020

Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat a la fira d'art contemporani ARCOmadrid 2020


    1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d'Estudis Baleàrics, juntament amb els organitzadors de la fira internacional d'art contemporani ARCOmadrid 2020, llança una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat per a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics a ARCOmadrid 2020, que se celebra del 26 de febrer a l’1 de març de 2020 a IFEMA Fira de Madrid, Espanya.


    2. Descripció del projecte

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme del Govern de les Illes Balears, dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les Balears.

Per tal de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB participa amb un estand institucional a la secció ARCO Espacios Culturales, en la qual es mostrarà un projecte expositiu d'un o diversos artistes balears.

Tant el concepte com el format d'exposició del projecte són lliures i poden abastar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals. 

En relació al format, aquest pot abastar des d'un "solo project" fins a una mostra col·lectiva (de fins a un màxim de 4 artistes participants).

En relació a la selecció d'artistes, cal tenir en compte que la fira ARCOmadrid 2020 és una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional. Amb l'objectiu de difondre i consolidar el reconeixement de les últimes tendències artístiques, presta especial atenció a les obres que millor reflecteixin el seu temps i posició en el món.

Els artistes participants en el projecte de comissariat han de ser naturals de les Illes Balears o residents a l'arxipèlag.

Les obres incloses en l'exposició hauran d'estar produïdes. Es preveu una partida pressupostària per a l'emmarcat de les obres.

La proposta de projecte s'ha d'adaptar a les dimensions de l'estand contractats per l'IEB a la fira.

El projecte anirà acompanyat d'una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.

El projecte expositiu de l'IEB a la fira ARCOmadrid 2020 es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

 

3. Descripció de l’estand

L’estand de l’IEB serà de 24 m² i estarà ubicat al recinte ARCO Espacios Culturales. La configuració serà de 8 x 3 metres o 6 x 4 metres (a determinar per la fira). 


    4. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 25.000,00 € (Annex I) i inclou els conceptes de lloguer de l'estand; transport de concentració i dispersió; assegurança clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artistes; material de difusió, emmarcat i desplaçaments.

La proposta final d'exposició s'haurà d'ajustar a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l'IEB. 

L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El/la comissari/comissària haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques de comissariat estipulades per al projecte (vegeu el punt 9, Tasques del comissariat).

En cas que el/la comissari/comissària no sigui resident a les Illes Balears, l'IEB cobrirà les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de dos dies del/de la comissari/comissària a les illes per facilitar la preparació de la proposta final d'exposició. A l’efecte només es cobriran les despeses d’un bitllet d’avió d’anada i tornada en classe turista amb origen i destinació a un aeroport de la Unió Europea.


    5. Destinataris

La present convocatòria està dirigida a comissaris/comissàries d'art amb un coneixement acreditat del sector de les arts visuals de les Illes Balears, que hagin liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació curatorial en fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani de l’àmbit espanyol i internacional.

Tenint en compte que ARCOmadrid 2020 es defineix com una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional, es valoraran especialment aquells perfils que acreditin experiència amb projectes i iniciatives focalitzats en la professionalització i promoció internacional d'artistes.

Els professionals interessats poden ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest darrer cas hauran de nomenar un representant dels autors del projecte de comissariat).

 

6. Criteris de selecció del projecte

Els criteris de selecció tindran en compte:
    • L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira ARCOmadrid 2020 i d'ARCO Espacios Culturales
    • L'interès del projecte en termes d'innovació, originalitat i qualitat
    • El potencial de promoció internacional de l’artista/dels artistes participant/s
    • L'adequació del perfil professional del/de la comissari/comissària
    • La viabilitat tècnica i econòmica del projecte

    7. Selecció del projecte guanyador
La selecció del projecte guanyador correspon a un comitè de selecció designat per la fira, compost per Tiago de Abreu Pinto, comissari i escriptor; Martí Manen, director d’Index-Swedish Contemporary Art Foundation, Estocolm, Suècia; i Imma Prieto, directora d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Espanya.
La decisió del jurat serà inapel·lable.


    8. Honoraris i cobrament dels honoraris
Els honoraris del/de la comissari/comissària s'estipulen en 2.500,00 € (impostos inclosos) i inclouen la realització de les tasques descrites al punt 9.
Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada del/de la comissari/comissària a la fira, que seran gestionats i coberts per l'IEB.

El pagament dels honoraris es realitzarà contra factura en finalitzar l’edició d'ARCOmadrid 2020.


    9. Tasques del comissariat
Les tasques del comissariat inclouen:
    • Elaboració del concepte i la proposta d'exposició
    • Selecció dels artistes i les obres participants
    • Elaboració de la relació d'obres de l'exposició, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors
    • Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària
    • Redacció d'un text curatorial (de màxim 350 paraules) i la nota biogràfica de l’artista/dels artistes per la seva inclusió en la publicació que acompanya l'exposició i el seu ús com a material de difusió
    • Supervisió del disseny, maquetació i impressió de la publicació promocional
    • Disseny del muntatge de l'estand
    • Supervisió del muntatge de l'exposició
    • Assistència a la inauguració de l'exposició i disponibilitat per a una estada de dos dies a la fira
    • Atenció dels mitjans de comunicació


Per a la realització d'aquestes tasques, el/la comissari/comissària haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB en relació al compliment del cronograma proposat (annex II).


    10. Presentació de projectes

Els interessats a participar en la present convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
    • Correu electrònic amb un breu text de presentació
    • DNI o passaport escanejat
    • La proposta del projecte en arxiu PDF (identificat amb el nom i cognoms del /de la comissari/comissària), amb un dossier descriptiu i la proposta de l’artista/dels artistes participants (màxim 4 pàgines sense incloure fotos). A la primera pàgina del projecte han d'aparèixer el nom complet i les dades de contacte del/de la comissari/comissària que presenta la candidatura. La proposta s'ha de presentar en castellà o anglès. L’arxiu s’ha de presentar en baixa resolució, com adjunt al correu electrònic.
    • Trajectòria professional del/de la comissari/comissària
    • Trajectòria professional de l’artista/dels artistes participant/s
Només s'acceptarà una proposta de projecte per candidat/a.


    11. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 15 de desembre de 2019, a les 00.00 h.


    12. Enviament dels projectes

Els projectes s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic de l'IEB opencall@iebalearics.org, indicant en el missatge "Inscripció Open call: Projecte de comissariat per a ARCOmadrid 2020". L'IEB confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.


    13. Resolució

El/la comissari/comissària del projecte seleccionat rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l'IEB (fins màxim el 23 de desembre de 2019), al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec de comissariat. 

Resolt aquest tràmit, l'IEB informarà a tots els participants del resultat final mitjançant un correu electrònic i publicarà el resultat de la selecció final a les seves pàgines web.
 

Més informació
En cas de preguntes o consultes, podeu contactar Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, a kmueller@iebalearics.org o 971 178 996.

 

Annex I

Previsió de pressupost (els imports inclouen imposts)

Lloguer de l’estand

10.000,00 €

Transport de concentració i dispersió

4.000,00 €

Assegurança clau a clau

350,00 €

Senyalètica (vinil, cartel·les)

150,00 €

Honoraris de comissariat

2.500,00 €

Honoraris de l’artista en concepte de cessió dels drets de reproducció i preparació de l’exposició

2.500,00 €

Enmarcat d’obres

1.000,00 €

Muntatge i desmuntage

1.500,00 €

Material de difusió (publicació)

1.500,00 €

Desplaçaments, allotjaments

1.500,00 €

Total

25.000,00 €

 

 

Annex II

Cronograma orientatiu per al comissariat

Recepció de candidatures

fins 15/12/2019

Selecció del projecte guanyador

fins 23/12/2019

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu 

Fins 7/01/2020

Entrega de la relació d’obres amb fitxa tècnica, fotos de les obres

fins 12/01/2020

Entrega del text curatorial i bios de l’artista/dels artistes

fins 20/01/2020

Entrega de la publicació a impremta

31/01/2020

Disseny del muntatge de l’estand 

Fins 10/02/2020

Recollida de les obres

setmana del 17 al 22/02/2020

Muntatge de l’estand

24-25/02/2020

Obertura d’ARCOmadrid 2020

26/02/2020

Inauguració oficial

27/02/2020

Cloenda d’ARCOmadrid, desmuntatge

01-02/03/2020

Retorn de les obres 

setmana del 2 al 7/03/2020

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.