Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte expositiu per a ARTESANTANDER 2024

Karen Mueller

Convocatòria oberta per a la selecció d’un projecte expositiu per a la fira d’art contemporani ARTESANTANDER 2024

1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), juntament amb els organitzadors de la fira ARTESANTANDER 2024, crea una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte artístic d’un artista balear en format de «solo project» per a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics a la fira d'art contemporani ARTESANTANDER, que se celebra del 12 al 16 de juliol de 2024 al Palau de Congressos i Exposicions de Santander.

2. Descripció i objectiu del projecte

L’IEB és un organisme del Govern de les Illes Balears dedicat al foment de la llengua i la cultura de Balears. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les Balears.

Per tal de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB participa amb un estand a la fira d'art contemporani ARTESANTANDER 2024, on es mostrarà un projecte expositiu d'un artista o una artista balear en format “solo project”.

Podran presentar propostes d’exposició per participar a ARTESANTANDER tant artistes com comissaris (vegeu punt 5).

El projecte s’acompanya d’una petita publicació promocional amb informació sobre la proposta expositiva.

El projecte expositiu de l'IEB a la fira ARTESANTANDER 2024 es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

3. Estand

L'estand de l'IEB és de 24 m², amb una configuració de 8 x 2 metres (paret de fons x parets laterals; vegeu l’Annex I).

4. Gestió i coordinació tècnica

L'IEB s'encarrega de l'organització i la gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i la supervisió pressupostaris.

5. Destinataris

Aquesta convocatòria està adreçada a artistes i comissaris d'art.

Els artistes han de ser naturals de les illes Balears o residents a l'arxipèlag.

Els comissaris han de presentar una proposta expositiva d’un artista balear i hauran d'haver liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació curatorial a fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani de l'àmbit espanyol i internacional.

6. Presentació de projectes

Per participar a la convocatòria, cal que el comissari o l'artista presenti un dossier amb una proposta de projecte expositiu i la trajectòria professional actualitzada.

El dossier s’ha de presentar en un únic fitxer PDF en baixa resolució (identificat amb el nom i llinatges de l’artista o comissari), adjunt a un correu electrònic. El correu electrònic ha d’incloure també un text de presentació breu i el DNI o passaport escanejat.

El dossier es pot presentar en català o castellà.

Si cal, s’ha d’acompanyar d’instruccions relatives al muntatge o qualsevol especificitat tècnica a tenir en compte en relació amb les obres.

Les obres incloses en l'exposició han d'estar produïdes.

Si escau, es preveu una partida pressupostària de fins a 1.000 € per a l'emmarcament de les obres o similars.

Només s'accepta una proposta de projecte per participant.

7. Enviament dels projectes

Els projectes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’IEB opencall@iebalearics.org, indicant al missatge «Inscripció Open call: projecte per a ARTESANTANDER 2024».

L’IEB confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.

8. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 19 de maig del 2024, a les 23.00 h. No es tindrà en compte cap sol·licitud de participació tramesa amb posterioritat al termini marcat.

9. Criteris de selecció

Els criteris de selecció tindran en compte el següent:

• L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira: fins a 5 punts.

• L'excel·lència, la qualitat i el rigor del projecte: fins a 10 punts.

• El potencial de promoció de l'artista participant: fins a 5 punts.

• La viabilitat tècnica i econòmica del projecte: fins a 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 25 punts.

10. Comitè de selecció

Un comitè de selecció s’encarregarà de seleccionar el projecte guanyador. Estarà compost per Mónica Álvarez Careaga, directora de la fira, i Carmen Quijano, curadora i responsable de mediació a la fira.

La decisió del Comitè de Selecció d’aquesta convocatòria és inapel·lable.

11. Honoraris

Els honoraris de l'artista i/o comissari s'estipulen respectivament en 1.500,00 € (imposts inclosos). Els honoraris cobreixen la preparació del projecte i la cessió no exclusiva dels drets de reproducció i comunicació del projecte.

Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada de l'artista i/o comissari, que seran gestionades i cobertes per l'IEB.

El pagament dels honoraris es farà contra factura en finalitzar l'edició d'Artesantander 2024.

12. Tasques de l'artista i comissari

Les tasques de l'artista o comissari inclouen:

• Elaboració del concepte i proposta d'exposició

• Selecció de les obres participants

• Elaboració de la relació d'obres, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors

• Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària

• Provisió dels textos (text descriptiu del projecte o text curatorial, trajectòria) per a la seva inclusió a la publicació que acompanya l'exposició i el seu ús com a material de difusió

• Disseny del muntatge de l'estand, amb provisió de totes les instruccions necessàries per al muntatge de les obres

• Supervisió del muntatge de l'exposició

• Assistència a la inauguració de la fira

• Atenció dels mitjans de comunicació

Per a la realització d'aquestes tasques, l'artista i/o comissari/ària haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB en relació amb el compliment del cronograma proposat (Annex II).

13. Desplaçament a la fira

L’IEB ofereix a l’artista participant cobrir les despeses de desplaçament i l’estada de tres dies a la fira (inclou un dia per al muntatge).

14. Resolució

L'artista o el comissari del projecte seleccionat rebrà un correu electrònic de confirmació de la selecció per part de l'IEB, al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec d'exposició.

Resolt aquest tràmit, l'IEB informarà tots els participants del resultat final mitjançant un correu electrònic i també publicarà aquest resultat al lloc seu web.

Més informació

En cas de preguntes o consultes, contactau amb Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, a l’adreça kmueller@iebalearics.org o al telèfon 971 178 996.

 

Annex 1

Plànol estand IEB


Annex 2

Cronograma orientatiu

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.