Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte artístic o de comissariat a Artesantander 2019

Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte artístic o de comissariat en la fira d'art contemporani Artesantander 2019

 1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), juntament amb els organitzadors de la fira d'art contemporani Artesantander 2019, llança una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte artístic o comissariat en format “solo project” per a l'estand del Institut d’Estudis Baleàrics en la fira d'art contemporani Artesantander, que se celebra del 13 al 17 de juliol de 2019 en el Palau de Congressos i Exposicions de Santander.

 1. Descripció del projecte

L'Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears, dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar a les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les illes.
Amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, el IEB participa amb un estand institucional en la fira d'art contemporani Artesantander 2019, en el qual es mostrarà un projecte expositiu d'un artista balear en format “solo project” (individual). 
El concepte d'exposició del projecte és lliure, podent abastar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals. 
Podran presentar propostes d'exposició per a participar en ArteSantander tant artistes com comissaris (vegeu punt 4). 
L'artista participant en el “solo project” ha de ser natural de les Illes Balears o resident en l'arxipèlag. 
Les obres incloses en l'exposició hauran d'estar produïdes. Si és necessari, es preveu una partida pressupostària per a l'emmarcat de les obres. 
La proposta de projecte ha d'adaptar-se a les dimensions de l'estand contractats pel IEB en la fira (vegeu Annex I, pla de l'estand).
El projecte anirà acompanyat d'una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.
El projecte expositiu afavorit pel IEB en la fira Artesantander es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

3. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 12.500,00 € (Annex II), que inclou conceptes com a lloguer de l'estand; transport de concentració i dispersió; segur clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artista; material de difusió, emmarcat, etc. 
La proposta final d'exposició haurà d'ajustar-se a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes pel IEB. L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El/la artista i/o el/la comissari/a hauran de coordinar-se estretament amb  l'IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques estipulades en relació amb el projecte (vegeu el punt 8, Tasques de l'artista/comissari). 
En cas necessari, si el/la comissari/a no és resident a les Illes Balears, l'IEB cobrirà les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de tres dies del/de la comissari/a a les illes per a facilitar la preparació de la proposta final d'exposició.

 1. Destinataris

La present convocatòria està dirigida a artistes i a comissaris/as d'art. Els/les artistes han de ser naturals de les Illes Balears o residents en l'arxipèlag. Els/les comissaris/as hauran d'haver liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació curatorial en fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani de l'àmbit nacional espanyol i internacional. 

Els professionals interessats podran ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest últim cas hauran de nomenar un representant dels autors del projecte).

 1. Criteris de selecció del projecte

Els criteris de selecció tindran en compte:

 • L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira Artesantander 
 • L'interès del projecte en termes d'innovació, originalitat i qualitat 
 • El potencial de promoció exterior del/de l'artista participant 
 • L'adequació del perfil professional de la/del comissària/o
 • La viabilitat tècnica i econòmica del projecte
 1. Selecció del projecte guanyador

La selecció del projecte guanyador correspon al comitè de selecció de la fira, format per Beatriz Espejo, Susana Blas, Fernando Francés, Rafael Ortiz i Óscar Alonso Molina.
La decisió del jurat serà inapel·lable.

 1. Honoraris i cobrament dels honoraris

Els honoraris del/de l'artista i/o comissari/a se estipulen respectivament en 1.500,00 € (impostos inclosos). 
Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada del/de l'artista i/o comissari/a a la fira, que seran gestionats i coberts pel IEB. 
El pagament dels honoraris es realitzarà contra factura en finalitzar-se l'edició de Artesantander2019.

 1. Tasques de l’artista o comissari

Les tasques de l'artista o comissari inclouen:

 • Elaboració del concepte i la proposta d'exposició
 • Selecció de les obres participants
 • Elaboració de la relació d'obres de l'exposició, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors
 •  
 • Provisió d'un text curatorial i la nota biogràfica del/de l'artista per a la seva inclusió en la publicació que acompanya l'exposició i el seu ús com a material de difusió
 • Disseny del muntatge de l'estand, amb provisió de totes les instruccions necessàries per al correcte muntatge de les obres
 • Supervisió del muntatge de l'exposició
 • Assistència a la inauguració de l'exposició
 • Atenció dels mitjans de comunicació

Per a la realització d'aquestes tasques, el/la artista i/o comissari/a deurà/n coordinar-se estretament amb l'IEB en relació al compliment del cronograma proposat (Annex III).

 1. Presentació de projectes

Els interessats a participar en la present convocatòria hauran de presentar la següent documentació:

 • Correu electrònic amb un breu text de presentació
 • DNI o passaport escanejat
 • La proposta del projecte en arxiu PDF (identificat amb el nom i cognoms del/de l'artista/comissari/a), amb un dossier descriptiu del projecte individual (màxim 3 folis de text, imatges per separat). En la primera pàgina del projecte hauran d'aparèixer el nom complet i les dades de contacte del/de l'artista i/o comissari/al fet que presenta la candidatura.
 • Trajectòria professional del/de la comissari/a
 • Trajectòria professional del/de l'artista participant

 

La proposta de projecte i la informació sobre la/s trajectòria/s s'ha de presentar en castellà o anglès.

Només s'acceptarà una proposta de projecte per candidat/a.

 1. Termini de recepció de projectes


El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 23 de maig de 2019, a les 00.00 h.

 1. Enviament dels projectes

Els projectes s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic de l’IEB opencall@iebalearics.org, indicant en el missatge “Inscripció Open Call; Projecte de comissariat per a Artesantander2019”. L’IEB confirmarà la recepció de la inscripció en la convocatòria.

 1. Resolució

El/la artista i/o comissari/a del projecte seleccionat rebrà fins a màxima dia 31 de maig un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l'IEB i l'equip organitzador de la fira ArteSantander, al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec de comissariat. Resolt aquest tràmit, l'IEB publicarà el resultat de la selecció final en les seves pàgines web.

 

Més informació

En cas de preguntes o consultes, preguem contactar a Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, en kmueller@iebalearics.org  o 971178 996.

 Annex I

Pla de l’estand de l’IEB

Annex II

Previsió de pressupost (els imports inclouen impostos)

 

Lloguer d’estand

3.000,00 €

Transport de concentració i dispersió

2.000,00 €

Segur clau a clau

300,00 €

Senyalètica (vinil, cartel.les)

200,00 €

Honoraris de comissariat

1.500,00 €

Honorario de l’artista en concepte de cesió de drets de reproducció i preparació de l’exposició

1.500,00 €

Emmarcat d’obres

1.000,00 €

Muntatge i desmuntatge

1.000,00 €

Material de difusió (publicació)

1.250,00 €

Desplaçaments, allotjament

750,00 €

Total

12.500,00 €

 
Aquest pressupost és orientatiu.

Annex III

Cronograma orientatiu per al comissariat

Recepció de candidatures

Fins al 23/05/2019

Selecció del projecte guanyador

Fins al 31/05/2019

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu, amb elaboració de la relació d’obres amb fitxa técnica i fotos de les obres

Fins al 06/06/2019

Lliurament del text curatorial i bio de l’ artista

Fins al 14/06/2019

Lliurament de la publicació per a impressió

21/06/2019

Diseny del muntatge de l’estand

Fins al 28/06/2019

Recollida de les obres

Semana del 8/07/2019

Muntatge de l’estand

12/07/2019

Inauguració de ARTESANTANDER

13/07/2019

Clausura de ARTESANTANDER, desmuntatge

17/07/2019

Retorn de les obres

Setmana del 22/07/2019

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.