Open Call ARCOmadrid 2021

Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat a la fira d'art contemporani ARCOmadrid 2021
 

1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d'Estudis Baleàrics, juntament amb els organitzadors de la fira internacional d'art contemporani ARCOmadrid 2021, llança una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat per a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics a ARCOmadrid 2021, que se celebra del 7 a l’11 de juliol de 2021 a IFEMA Fira de Madrid, Espanya.


2. Descripció i objectiu del projecte

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme del Govern de les Illes Balears, dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les Balears.

Per tal de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB participa amb un estand institucional a la secció ARCO Espacios Culturales, on es mostra un projecte expositiu d’artistes balears.

El projecte va acompanyat d'una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.

El projecte expositiu de l'IEB a la fira ARCOmadrid 2021 es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

A l’edició de 2020 es va mostrar un projecte curatorial del col·lectiu Allellón, amb els artistes Ian Waelder, Lara Fluxà i Gabriel Pericàs.

3. Condicions de participació a l’edició de 2021

Per a participar a la convocatòria de 2021, la proposta curatorial ha de ser d’un "solo project" d’un/a artista natural de les Illes Balears o resident a l’arxipèlag.

El concepte d'exposició del projecte és lliure i pot abastar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals.

En relació a la selecció de l’artista, cal tenir en compte que la fira ARCO és una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional. Amb l'objectiu de difondre i consolidar el reconeixement de les últimes tendències artístiques, presta especial atenció a les obres que millor reflecteixin el seu temps i posició en el món.

Les obres incloses en l'exposició hauran d'estar produïdes. Si escau, es preveu una partida pressupostària per a l'emmarcat de les obres o semblants.

La proposta de projecte s'ha d'adaptar a les dimensions de l'estand contractats per l'IEB a la fira.

A l’edició de 2021 no poden participar els comissaris o artistes seleccionats el 2020.

4. L’estand

L’estand de l’IEB serà de 24 m² i estarà ubicat al recinte ARCO Espacios Culturales. La configuració serà de 8 x 3 metres o 6 x 4 metres (a determinar per la fira).


5. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 25.000,00 € (vegeu Annex I) i inclou els conceptes de lloguer de l'estand; transport de concentració i dispersió; assegurança clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artista; material de difusió, emmarcat i desplaçaments.

La proposta final d'exposició s'haurà d'ajustar a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l'IEB.

L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El/la comissari/comissària haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques de comissariat estipulades per al projecte (vegeu el punt 9, Tasques del comissariat).

En cas que el/la comissari/comissària no sigui resident a les Illes Balears, l'IEB cobrirà les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de dos dies del/de la comissari/comissària a les illes per facilitar la preparació de la proposta final d'exposició. A l’efecte només es cobriran les despeses d’un bitllet d’avió d’anada i tornada en classe turista amb origen i destinació a un aeroport de la Unió Europea.


 6. Destinataris

La present convocatòria està dirigida a comissaris/comissàries d'art que hagin liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació curatorial en fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani de l’àmbit espanyol i internacional.

Tenint en compte que ARCOmadrid 2021 es defineix com una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional, es valoraran especialment aquells perfils que acreditin experiència amb projectes i iniciatives focalitzats en la professionalització i promoció internacional d'artistes.

Els professionals interessats poden ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest darrer cas hauran de nomenar un representant dels autors del projecte de comissariat).


7. Criteris de selecció del projecte

Els criteris de selecció tindran en compte:
• L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira ARCOmadrid 2021 i d'ARCO Espacios Culturales

• L’excel·lència, la qualitat i el rigor del projecte
• El potencial de promoció internacional de l’artista participant
• L'adequació del perfil professional del/de la comissari/comissària
• La viabilitat tècnica i econòmica del projecte

8. Selecció del projecte guanyador
La selecció del projecte guanyador correspon a un comitè de selecció compost per Martí Manen, director d’Index Foundation; Julia Morandeira Arrizabalaga, investigadora i comissària d’art; Antonio Ortega, artista i docent a Massana, Universitat de Barcelona; Violant Porcel, galerista; Marta Rincón, responsable d’arts visuals, arquitectura i disseny a Acción Cultural Española (AC/E); i un tècnic de l’IEB amb veu i sense vot.
La decisió del jurat serà inapel·lable.


9. Honoraris i cobrament dels honoraris
Els honoraris del/de la comissari/comissària s'estipulen en 2.500,00 € (impostos inclosos) i inclouen la realització de les tasques descrites al punt 9.
Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada del/de la comissari/comissària a la fira, que seran gestionats i coberts per l'IEB.

El pagament dels honoraris es realitzarà contra factura en finalitzar l’edició d'ARCOmadrid 2021.


10. Tasques del comissariat
Les tasques del comissariat inclouen:
• Elaboració del concepte i la proposta d'exposició
• Selecció de l’artista i les obres
• Elaboració de la relació d'obres de l'exposició, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors
• Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària
• Redacció d'un text curatorial (de màxim 500 paraules) i la nota biogràfica de l’artista per a la seva inclusió en la publicació que acompanya l'exposició i el seu ús com a material de difusió

 • Provisió d’imatges en baixa i alta resolució de les obres seleccionades
 • Suport a l’IEB en la supervisió del disseny, maquetació i impressió de la publicació promocional
 • Disseny del muntatge de l’estand, amb instruccions de muntatge
 • Suport a l’IEB en la supervisió del muntatge de l'exposició
 • Assistència a la inauguració de l'exposició i disponibilitat per a una estada de dos dies a la fira
 • Atenció dels mitjans de comunicació


Per a la realització d'aquestes tasques, el/la comissari/comissària haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB en relació al compliment del cronograma proposat (annex II).


11. Presentació de projectes

Els interessats a participar en la present convocatòria hauran de presentar la següent documentació:
 • Correu electrònic amb un breu text de presentació
 • DNI o passaport escanejat
 • La proposta del projecte en un únic arxiu PDF en baixa resolució (identificat amb el nom i cognoms del/de la comissari/comissària), adjunt al correu electrònic.

La proposta es pot presentar en català o castellà i ha d’incloure:

- portada amb el nom complet i les dades de contacte del/de la comissari/comissària que presenta la candidatura

- un dossier descriptiu i la proposta de l’artista participant (màxim 2 pàgines de text, sense incloure fotos)
- Trajectòria professional del/de la comissari/comissària
- Trajectòria professional de l’artista participant

- Imatges en baixa resolució de les obres proposades

- Instruccions relatives al muntatge o qualsevol especificitat técnica a tenir en compte

Només s'acceptarà una proposta de projecte per candidat/a.


12. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 6 de juny de 2021, a les 23.00 h.


13. Enviament dels projectes

Els projectes s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic de l'IEB opencall@iebalearics.org, indicant en el missatge "Inscripció Open call: Projecte de comissariat per a ARCOmadrid 2021". L'IEB confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.


14. Resolució

El/la comissari/comissària del projecte seleccionat rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l'IEB (fins màxim el 13 de juny de 2021), al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec de comissariat.

Resolt aquest tràmit, l'IEB informarà a tots els participants del resultat final mitjançant un correu electrònic i publicarà el resultat de la selecció final a les seves pàgines web.

 

En atenció a les especials circumstàncies provocades per la Covid-19, l’IEB es reserva el dret a modificar les condicions de participació del projecte seleccionat o, en cas necessari, anul·lar l’esdeveniment.
 

Més informació
En cas de preguntes o consultes, podeu contactar Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, a kmueller@iebalearics.org o 971 178 996.
 

Annex I

Previsió de pressupost (els imports inclouen imposts)

Lloguer de l’estand: 10.000,00 €

Transport de concentració i dispersió: fins 4.000,00 €

Assegurança clau a clau: 350,00 €

Senyalística (vinil, cartel·les): 150,00 €

Honoraris de comissariat: 2.500,00 €

Honoraris de l’artista en concepte de preparació de l’exposició i cessió dels drets de reproducció i comunicació pública: 2.500,00 €

Emmarcat d’obres o semblants: 1.000,00 €

Muntatge i desmuntage: 1.500,00 €

Material de difusió (publicació): 1.500,00 €

Desplaçaments, allotjaments: 1.500,00 €

Total 25.000,00 €

 

Annex II

Cronograma orientatiu per al comissariat

Recepció de candidatures: fins 06/06/2021

Selecció del projecte guanyador: fins 13/06/2021

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu, amb entrega de la relació d’obres amb la fitxa tècnica, fotos de les obres, instruccions de muntatge: fins 17/06/2021

Entrega del text curatorial i bio de l’artista: fins 22/06/2021

Entrega de la publicació a impremta: 24/06/2021

Disseny del muntatge de l’estand: fins 01/07/2020

Recollida de les obres: setmana del 28/06 al 04/07/2021

Muntatge de l’estand: 06/07/2021

Obertura d’ARCOmadrid 2021: 07/07/2021

Inauguració oficial: 07/07/2021

Cloenda d’ARCOmadrid, desmuntatge: 11/07/2021

Retorn de les obres: setmana del 12/07/2021


 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.