Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat a la fira JUST MAD

 

 1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d’Estudis Baleàrics, juntament amb els organitzadors de la fira d'art contemporani JUSTMAD, llança una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat per a l'estand de l'Institut d’Estudis Baleàrics a la fira d'art contemporani JUSTMAD X EDITION, que se celebra del 26 de febrer al 3 de març al Palacio de Neptuno de Madrid.

 

 1. Descripció del projecte

L'Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears, dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Illes Balears. Mitjançant la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com a un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les illes.

Amb la finalitat de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB participa amb un estand institucional a la fira d'art contemporani JUSTMAD X Edition, en el qual es mostrarà un projecte expositiu d'un o diversos artistes balears.

El concepte i el format de l'exposició del projecte són lliures i poden abastar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals. En relació amb el format, aquest pot abastar des d'un “solo project” fins a una mostra col·lectiva (fins a un màxim de 4 artistes participants).

Quant a la selecció d'artistes, caldrà tenir en compte que la fira JUSTMAD és una plataforma de promoció d'artistes emergents, les trajectòries i obres dels quals s'han de distingir per la seva innovació i qualitat.

Els artistes participants en el projecte del comissariat han de ser naturals de les Illes Balears o residents a l'arxipèlag.

Les obres incloses a l'exposició han d'estar produïdes. Es preveu una partida pressupostària per tal d'emmarcar les obres.

La proposta de projecte s'ha d'adaptar a les dimensions de l'estand contractat per l'IEB a la fira (vegeu annex I, plànol de l'estand).

El projecte anirà acompanyat d'una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.

El projecte expositiu es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

 

 1. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 20.000,00 € (annex II), que inclou conceptes com el lloguer de l'estand; transport de concentració i de dispersió; assegurança clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artistes; material de difusió, emmarcat, etc.

La proposta final d'exposició s'ha d'ajustar a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l'IEB. L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El comissari o la comissària s'ha de coordinar estretament amb l'IEB per al compliment correcte i puntual de totes les taques de comissariat estipulades per al projecte (vegeu el punt 8, Tasques del comissariat).

En cas que el comissari/la comissària no sigui resident a les Illes Balears, l'IEB cobrirà les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de tres dies del comissari o de la comissària a les illes per tal de facilitar la preparació de la proposta final de l'exposició.

 

 1. Destinataris

La present convocatòria està adreçada a comissaris/comissàries d'art amb un coneixement acreditat del sector de les arts visuals de les Illes Balears, que hagin liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació curatorial a fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani de l'àmbit nacional espanyol i internacional.

Atès que JUSTMAD es defineix com una fira d'art emergent, es valoraran especialment els perfils que acreditin experiència amb projectes i iniciatives focalitzades en la professionalització i promoció d'artistes emergents.

Els professionals interessants poden ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest darrer cas, han de nomenar un representant dels autors del projecte de comissariat).

 

 1. Criteris de selecció del projecte

Els criteris de selecció tindran en compte:

 • L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira JUSTMAD.
 • L'interès del projecte en termes d'innovació, originalitat i qualitat.
 • El potencial de promoció exterior dels artistes participants.
 • L'adequació del perfil professional del comissari o de la comissària.
 • La viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

 

 1. Selecció del projecte guanyador

La selecció del projecte guanyador correspon als directors artístics de la fira JUSTMAD, Semíramis González i Daniel Silvo.La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

 1. Honoraris i cobrament dels honoraris

Els honoraris del comissari o de la comissària s'estipulen en 2.500,00 € (impostos inclosos).

Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada del comissari o de la comissària a la fira, que seran gestionats i coberts per l'IEB.

El pagament dels honoraris es durà a terme contra factura en acabar l'edició de JUSTMAD.

 

 1. Tasques del comissariat

Les tasques del comissariat inclouen:

 • Elaboració del concepte i de la proposta d'exposició.
 • Selecció dels artistes i de les obres participants (si és necessari, l'IEB ha de cobrir les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de tres dies del comissari o de la comissària a les illes per tal d'ultimar la proposta final del projecte).
 • Elaboració de la relació d'obres de l'exposició, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors.
 • Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica y pressupostària. 
 • Redacció d'un text curatorial i la nota o notes biogràfiques de l'artista o artistes per ser incloses en la publicació que acompanyi l'exposició i ser usats com a material de difusió.
 • Supervisió del disseny, maquetació i impressió de la publicació promocional.
 • Disseny del muntatge de l'estand.
 • Supervisió del muntatge de l'exposició.
 • Assistència a la inauguració de l'exposició i disponibilitat per a una estada mínima de dos dies a la fira.
 • Atenció als mitjans de comunicació.
 • Participació en una visita guiada a l'exposició per a professionals del sector de les arts visuals.

Per tal de dur a terme aquestes tasques, el comissari o la comissària s'ha de coordinar estretament amb l'IEB pel que fa al compliment del cronograma que es proposa (annex III).

 

 1. Presentació de projectes

Els interessats en participar en la present convocatòria han de presentar la documentació següent:

 • Correu electrònic amb un text de presentació breu.
 • DNI o passaport escanejat.
 • La proposta del projecte en un arxiu PDF (identificat amb el nom i llinatges del comissari o de la comissària), amb un dossier descriptiu i la proposta de l'artista o artistes i les obres participants (màxim, 2 folis). En la primera pàgina del projecte ha d'aparèixer el nom complet i les dades de contacte del comissari o de la comissària que presenta la candidatura.
 • Trajectòria professional del comissari o de la comissària.
 • Trajectòria professional de l'artista o artistes participants.

Només s'acceptarà una proposta de projecte per persona candidata.

 

 1. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes acaba el 2 de desembre de 2018, a les 23.59 h.

 

 1. Enviament dels projectes

Els projectes s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic de l'IEB opencall@iebalearics.org, indicant en l'assumpte del missatge “Inscripció Open call: Projecte de comissariat per a JUSTMAD”. L'IEB ha de confirmar la recepció de la inscripció en la convocatòria.

 

 1. Resolució

El comissari o la comissària del projecte que se seleccioni rebrà de l'IEB i de l'equip organitzador de la fira JUSTMAD, com a molt tard el 9 de desembre de 2018, un correu electrònic de confirmació de la seva selecció, i l'ha de contestar acceptant l'encàrrec de comissariar-lo. Resolt el tràmit, l'IEB ha de publicar el resultat de la selecció final en les seves planes web.

 

Més informació

En cas de preguntes o consultes, podeu contactar amb Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, a kmueller@iebalearics.org  o 971178 996.

 

Annex I

 

 

 

Annex II

Previsió de pressupost (els imports inclouen imposts)

Lloguer de l'estand

6.600,00 €

Transport de concentració i dispersió

2.000,00 €

Assegurança clau a clau

300,00 €

Senyalètica (vinil, cartel·les)

200,00 €

Honoraris de comissariat

2.500,00 €

Honoraris d'artistes en concepte de cessió de drets de reproducció i preparació de l'exposició

2.500,00 €

Emmarcat d'obres

1.000,00 €

Muntatge i desmuntatge

1.500,00 €

Material de difusió (publicació)

2.000,00 €

Desplaçaments, allotjament

1.400,00 €

Total

20.000,00 €

 

 

Annex III

Cronograma orientatiu per al comissariat

Recepció de candidatures

fins el 2/12/2018

Selecció del projecte guanyador

fins el 9/12/2018

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu

fins el 13/01/2019

Lliurament de la relació d'obres amb fitxa tècnica, fotos de les obres

fins el 15/01/2019

Lliurament del text curatorial i bios dels artistes

fins el 20/01/2019

Lliurament de la publicació per a impressió

27/01/2019

Disseny del muntatge de l'estand

fins el 10/02/2019

Recollida de les obres

setmana del 17 al 21/02/2019

Muntatge de l'estand

25/02/2019

Inauguració de JUSTMAD

26/02/2019

Visita guiada per a professionals del sector de les arts visuals

27/02/2019

Cloenda de JUSTMAD, desmuntatge

03/03/2019

Retorn de les obres

setmana del 4 al 7/03/2019

 

 

 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.