Convocatòria oberta ARCOmadrid 2022

Karen Mueller

Convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat a la fira d'art contemporani ARCOmadrid 2022
 

1. Objecte de la convocatòria

L'Institut d'Estudis Baleàrics, juntament amb els organitzadors de la fira internacional d'art contemporani ARCOmadrid 2022, crea una convocatòria oberta per a la selecció d'un projecte de comissariat per a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics a ARCOmadrid 2022, que se celebra del 23 al 27 de febrer de 2022 a IFEMA Madrid, Espanya.

2. Descripció i objectiu del projecte

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és un organisme del Govern de les Illes Balears dedicat al foment de la llengua i la cultura de les Balears. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectius estratègics consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, així com fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals de les Balears.

A fi de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l'IEB participa a la fira internacional ARCOmadrid 2022 amb un estand institucional a la secció ARCO Espacios Culturales, on es mostra un projecte expositiu individual o col·lectiu d’artistes balears.

El projecte va acompanyat d'una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.

El projecte expositiu de l'IEB a la fira ARCOmadrid 2022 es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercial.

3. Condicions de participació a l’edició 2022

Per participar a la convocatòria de 2022, la proposta curatorial pot abraçar des d'un "solo project" fins a una mostra col·lectiva (de fins a un màxim de 4 artistes). L’artista o els artistes participants han de ser naturals de les Illes Balears o residents a l’arxipèlag.

Tant el format com el concepte d'exposició del projecte són lliures i poden usar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals.

Poden presentar les propostes els curadors o curadores que tenguin el perfil descrit al punt 6.

En relació amb la selecció de l’artista o artistes, cal tenir en compte que la fira ARCO és una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional. Amb l'objectiu de difondre i consolidar el reconeixement de les últimes tendències artístiques, aquesta fira presta especial atenció a les obres que reflecteixin millor el seu temps i posició en el món.

Les obres incloses en l'exposició hauran d'estar produïdes. Si escau, es preveu una partida pressupostària per a l'emmarcament de les obres o semblants.

La proposta de projecte s'ha d'adaptar a les dimensions de l'estand contractat per l'IEB a la fira.

A l’edició de 2022 no hi poden participar el comissari i l’artista seleccionats el 2021.

4. Estand

L’estand de l’IEB serà de 24 m² i estarà ubicat al recinte ARCO Espacios Culturales. La configuració serà de 8 x 3 metres o 6 x 4 metres (a determinar per la fira).

5. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió per al pressupost general del projecte expositiu és de 25.000,00 € (vegeu l’annex 1) i inclou els conceptes de lloguer de l'estand; transport de concentració i dispersió; assegurança clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artista; material de difusió; emmarcament; i desplaçaments.

La proposta final d'exposició s'haurà d'ajustar a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l'IEB.

L'IEB s'encarrega de l'organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El curador o curadora haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques de comissariat estipulades per al projecte (vegeu el punt 10, “Tasques del comissariat”).

En cas que el curador o curadora no sigui resident a les Illes Balears, l'IEB cobrirà les despeses de desplaçament i estada d'un màxim de dos dies a les illes per facilitar la preparació de la proposta final d'exposició. A aquest efecte només es cobriran les despeses d’un bitllet d’avió d’anada i tornada en classe turista amb origen i destinació a un aeroport de la Unió Europea.

6. Destinataris

La present convocatòria està dirigida a curadors i curadores d'art que hagin liderat projectes rellevants en l'àmbit de la programació en fires, festivals i espais de difusió d'art contemporani dels àmbits espanyol i internacional.

Tenint en compte que ARCOmadrid 2022 es defineix com una de les principals fires d'art contemporani del circuit internacional, es valoraran especialment aquells perfils que acreditin experiència en projectes i iniciatives focalitzats en la promoció internacional d'artistes.

Els professionals interessats poden ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest darrer cas hauran de nomenar un representant dels autors del projecte de comissariat).

7. Criteris de selecció del projecte

Els criteris de selecció tindran en compte:
• L'adequació del projecte al marc conceptual de la fira ARCOmadrid 2022 i d'ARCO Espacios Culturales

• L’excel·lència, la qualitat i el rigor del projecte
• El potencial de promoció internacional de l’artista participant
• L'adequació del perfil professional de la curadora o curador
• La viabilitat tècnica i econòmica del projecte

8. Selecció del projecte guanyador

La selecció del projecte guanyador correspon a un comitè de selecció compost per Mónica Álvarez Careaga, curadora d’art; Martí Manen, director d’Index Foundation; Julia Morandeira Arrizabalaga, investigadora i curadora d’art; Joan Morey, artista; Antonio Ortega, artista i docent a Massana, Universitat de Barcelona, i Karen Müller, responsable de l’àrea d’arts visuals de l’IEB (amb veu i sense vot).
La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. Honoraris i cobrament dels honoraris

Els honoraris del curador o curadora s'estipulen en 2.500,00 € (imposts inclosos) i inclouen la realització de les tasques descrites al punt 10.
Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada a la fira, que seran gestionades i cobertes per l'IEB.

El pagament dels honoraris es realitzarà contra factura en finalitzar l’edició d'ARCOmadrid 2022.

10. Tasques del comissariat

Les tasques del comissariat inclouen:
• Elaboració del concepte i la proposta d'exposició
• Selecció de l’artista i les obres
• Elaboració de la relació d'obres de l'exposició, amb indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors
• Elaboració del projecte final, consensuat amb l'IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària
• Redacció d'un text curatorial (de màxim 500 paraules) i la nota biogràfica de l’artista per a la seva inclusió en la publicació que acompanya l'exposició i el seu ús com a material de difusió

• Provisió d’imatges en baixa i alta resolució de les obres seleccionades
• Suport a l’IEB en la supervisió del disseny, maquetació i impressió de la publicació promocional
• Disseny del muntatge de l’estand, amb instruccions de muntatge
• Suport a l’IEB en la supervisió del muntatge de l'exposició
• Assistència a la inauguració de l'exposició i disponibilitat per a una estada de dos dies a la fira
• Atenció dels mitjans de comunicació
Per a la realització d'aquestes tasques, el curadora o curadora haurà de coordinar-se estretament amb l'IEB en relació amb el compliment del cronograma proposat (annex 2).

11. Presentació de projectes

Els interessats a participar en la present convocatòria hauran de presentar la documentació següent:
 • Correu electrònic amb un breu text de presentació
 • DNI o passaport escanejat
 • La proposta del projecte en un únic arxiu PDF en baixa resolució (identificat amb el nom i cognoms de la curadora o curador), adjunta al correu electrònic.

La proposta es pot presentar en català o castellà i ha d’incloure:

- portada amb el nom complet i les dades de contacte de la duradora o curador que presenta la candidatura

- un dossier descriptiu i la proposta de l’artista o artistes participants (màxim 2 pàgines de text, sense incloure fotos)
- Trajectòria professional del curador o curadora
- Trajectòria professional de l’artista o artistes participants

- Imatges en baixa resolució de les obres proposades

- Instruccions relatives al muntatge o qualsevol especificitat tècnica a tenir en compte

Només s'acceptarà una proposta de projecte per participant.

12. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 3 de gener de 2022, a les 23.00 h. No es tindrà en compte cap sol·licitud de participació enviada amb posterioritat al termini marcat.

13. Enviament dels projectes

Els projectes s'han d'enviar a l'adreça de correu electrònic de l'IEB opencall@iebalearics.org, indicant en el missatge "Inscripció Open call: Projecte de comissariat per a ARCOmadrid 2022". L'IEB confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.

14. Resolució

El curador o curadora del projecte seleccionat rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l'IEB (fins, com a màxim, el 12 de gener de 2022), al qual haurà de respondre acceptant l'encàrrec de comissariat.

Resolt aquest tràmit, l'IEB informarà tots els participants del resultat final mitjançant un correu electrònic i publicarà el resultat de la selecció final a les seves pàgines web.

En atenció a les especials circumstàncies provocades per la COVID-19, l’IEB es reserva el dret a modificar les condicions de participació del projecte seleccionat o, en cas necessari, anul·lar l’esdeveniment.

Més informació
En cas de preguntes o consultes, podeu contactar amb Karen Müller, tècnica d'arts visuals de l'IEB, a kmueller@iebalearics.org o 971 178 996.
 

Annex 1

Previsió de pressupost (els imports inclouen imposts)

Lloguer de l’estand 11.000,00 €

Transport de concentració i dispersió 4.000,00 €

Assegurança clau a clau 350,00 €

Senyalització (vinil, cartel·les) 150,00 €

Honoraris de comissariat 2.500,00 €

Honoraris de l’artista o artistes en concepte de preparació de l’exposició i cessió dels drets de reproducció i comunicació pública. En cas de mostra col·lectiva, es prorrateja l’import entre els artistes participants. 2.500,00 €

Emmarcament d’obres o semblants 1.000,00 €

Muntatge i desmuntatge 1.000,00 €

Material de difusió (publicació) 1.250,00 €

Desplaçaments, allotjaments 1.250,00 €

Total 25.000,00 €

 

Annex 2

Cronograma orientatiu per al comissariat

Recepció de candidatures: fins al 03/01/2022, 23 hores

Selecció del projecte guanyador: fins al 12/01/2022

Elaboració de la proposta final del projecte expositiu, amb entrega de la relació d’obres amb la fitxa tècnica, fotos de les obres, instruccions de muntatge: fins al 17/01/2022

Entrega del text curatorial i biografia de l’artista: fins al 19/01/2022

Entrega de la publicació a impremta: fins al 24/01/2022

Disseny del muntatge de l’estand: fins al 15/02/2022

Recollida de les obres: a partir del 14/02/2022

Muntatge de l’estand: 21 i 22/02/2022

Obertura d’ARCOmadrid: 23/02/2022

Inauguració oficial: 23/02/2022

Cloenda d’ARCOmadrid, desmuntatge: 27/02/2022

Retorn de les obres: setmana del 28 de febrer de 2022


 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.