Illenc grants

Cinema and Audiovisual. Call for Grants 2017

SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE PROJECTES AUDIOVISUALS DE LES ILLES BALEARS (2017)

PRESSUPOST ANUAL: 160.000 €

 

Beneficiaris:

Empreses de producció o distribució audiovisual independents i les associacions relacionades amb el sector audiovisual amb residència fiscal a les Illes Balears, així com les que tenguin residència fiscal fora de la nostra comunitat que produeixin i organitzin projectes relacionats amb creadors de les Illes Balears

Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb el sector audiovisual

Projectes que se subvencionen:

Plans d’exteriorització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de les seves produccions mitjançant l’assistència a les fires, mercats, festivals i fòrums de coproducció que es detallen en el punt 1.2 de les bases.

També s’inclouen jornades de formació, tallers i conferències relacionats amb el sector audiovisual, nacional i/o internacional, que s’hauran d’incloure dins els plans d’exteriorització.

Despeses que cobreix:

Transport i allotjament (màxim 100 € per persona i nit)

Cost de les acreditacions o inscripcions a festivals, fires, mercats i fòrums de coproducció per a un màxim de dues persones de l’empresa beneficiària i amb un màxim de despesa de 600 € per acreditació

Despeses de traducció, adaptació, localització i incrustació de subtítols a un màxim de tres idiomes

Edició i traducció de material promocional

Les despeses han de ser respecte de l’activitat subvencionada i dins l’any de la subvenció (període 1 de desembre de 2016 al 30 de novembre de 2017).

Import màxims:

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts al punt 3.1 de les bases, la subvenció cobreix com a màxim el 50% del cost total del pla d’exteriorització fins a un màxim de 25.000 €

PAGAMENT

El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu en el termini màxim de sis mesos, mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Cal comunicar amb antelació de 10 dies hàbils de la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

S’ha de fer constar en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’ILLENC i de la Illes Balears Film Commission (IBFC) que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat i www.illesbalearsfilm.com

Cal entregar dues còpies del tràiler i de la producció, una en format DVD i una altra en arxiu .mov o .mp3 per poder arxivar-les. La productora també ha de proporcionar fotografies i vídeos del making of així com altres elements promocionals editats que seran usats per l’IEB i l’IBFC per a les seves accions de màrqueting.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per presentar les sol·licituds és del 8 de maig al 27 de juliol de 2017.

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

Més informació:

www.illesbalearsfilm.com

subvencions@iebalearics.org

Bases completes i oficials publicades:

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 21 d’abril de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes audiovisuals per a l’any 2017 (BOIB núm. 50, de 27 d'abril de 2017)

We use our own and third-party cookies to improve our services and show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. If you go on surfing, we will consider you accepting its use. You can change the settings or get more information.